Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 103 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: phamhongvan07

Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn thể hiện tư tưởng và tinh thần coi trọng tri thức, coi trọng hiền tài và giáo dục. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định giặc dốt là một trong ba thứ giặc mà dân tộc phải chiến thắng. Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong các kỳ đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại hội VII của Đảng đã xác định: “ Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Tư tưởng đó được tiếp nối tại Đại hội VIII “ Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài”. Đại hội IX của Đảng một lần nữa khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Theo đó chiến lược và các chương trình giáo dục được triển khai rộng khắp trong toàn quốc.

Công cuộc đổi mới giáo dục trong các bậc học, cấp học đang được thực hiện đòi hỏi phải có sự thay đổi đáng kể trong công tác chuyên môn và công tác quản lý hoạt động chuyên môn trong các trườ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 1
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Quản lý giáo dục
Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 1 Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn thể hiện tư tưởng và tinh thần coi trọng tri thức, coi trọng hiền tài và giáo dục. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định docx Đăng bởi
5 stars - 132055 reviews
Thông tin tài liệu 103 trang Đăng bởi: phamhongvan07 - 01/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 1