Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi ...

  Đăng bởi thanh_cao55
  Số trang: 196

Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi ... Đăng bởi thanh_cao55

📎 Số trang: 196
👁 Xem: 991
⬇ Tải: 16

download now Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa sở hữu trí tuệ vào ...

  Đăng bởi trungdqnamdinh
  Số trang: 188

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa sở hữu trí tuệ vào ... Đăng bởi trungdqnamdinh

📎 Số trang: 188
👁 Xem: 729
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa sở hữu trí tuệ vào giảng dạy và đào tạo tại các trường đại học

 • Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học ...

  Đăng bởi nguyenha83hy
  Số trang: 172

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học ... Đăng bởi nguyenha83hy

📎 Số trang: 172
👁 Xem: 549
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

 • Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo ...

  Đăng bởi bi04virgo
  Số trang: 169

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo ... Đăng bởi bi04virgo

📎 Số trang: 169
👁 Xem: 407
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kiến thức giáo dục đạo đức học sinh Trung học cơ sở cho cha mẹ học sinh tại thành phố Hà Nội 1

 • Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để ...

  Đăng bởi buiducphi
  Số trang: 160

Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để ... Đăng bởi buiducphi

📎 Số trang: 160
👁 Xem: 1689
⬇ Tải: 19

download now Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Quảng Nam

 • Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà ...

  Đăng bởi tocngan_1601
  Số trang: 159

Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà ... Đăng bởi tocngan_1601

📎 Số trang: 159
👁 Xem: 617
⬇ Tải: 16

download now Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược được Đảng và Nhà nước ta xác định ngay từ khi hình thành nền giáo dục cách mạng

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi giomuathu
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi giomuathu

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 525
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010 1

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi vmtruong
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi vmtruong

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 1099
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi hongminhpre
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi hongminhpre

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 383
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010 1

 • Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ...

  Đăng bởi hong_thien_bao
  Số trang: 157

Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát ... Đăng bởi hong_thien_bao

📎 Số trang: 157
👁 Xem: 411
⬇ Tải: 16

download now Sử dụng phương pháp khung Logic để xây dựng chiến lược phát triển của Trường Kỹ nghệ I đến năm 2010 1

 • Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của ...

  Đăng bởi hbgianga7
  Số trang: 153

Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của ... Đăng bởi hbgianga7

📎 Số trang: 153
👁 Xem: 517
⬇ Tải: 17

download now Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của giảng viên trường CĐSP Nghệ An 1

 • Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của ...

  Đăng bởi vanmanh
  Số trang: 151

Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của ... Đăng bởi vanmanh

📎 Số trang: 151
👁 Xem: 665
⬇ Tải: 17

download now Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động NCKH của giảng viên trường CĐSP Nghệ An

 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học ...

  Đăng bởi prosper1368
  Số trang: 150

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học ... Đăng bởi prosper1368

📎 Số trang: 150
👁 Xem: 390
⬇ Tải: 17

download now Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1

 • Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện ...

  Đăng bởi nmduc92
  Số trang: 149

Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện ... Đăng bởi nmduc92

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 527
⬇ Tải: 16

download now Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005 2010 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT