Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương

Loại file: pdf, docx | Số trang: 74 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 658 Kb | Thành viên upload: trangialong1968

MS: LVQLGD015

SỐ TRANG: 74

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NĂM: 2007

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

- Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan

trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, là điều kiện nâng dần mức

sống của nhân dân và phát huy nguồn lực của con người.

Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã

và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Đội ngũ nhà giáo và cán

bộ quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém bất cập cả về tổ chức, cơ cấu, chất lượng, số lượng giáo

viên; cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu lại vừa thừa, đang mất cân đối giữa các môn học, cấp

học, các vùng, miền, nhất là chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên có mặt chưa

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đổi mới phát triển kinh tế xã hội. [28, tr.33]

- Trước tình hình trên, đòi hỏi phải tăng cường quản lý nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo

nói chung và giáo viên tiểu học nó

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: trangialong1968
Số trang: 74
Lượt xem: 284
Lượt tải: 18
download now Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Sư phạm
Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương MS: LVQLGD015 SỐ TRANG: 74 TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM: 2007 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. - Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp pdf Đăng bởi
5 stars - 297536 reviews
Thông tin tài liệu 74 trang Đăng bởi: trangialong1968 - 16/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương