Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương

Loại file: pdf, docx | Số trang: 74 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 658 Kb | Thành viên upload: trangialong1968

MS: LVQLGD015

SỐ TRANG: 74

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NĂM: 2007

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

- Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan

trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, là điều kiện nâng dần mức

sống của nhân dân và phát huy nguồn lực của con người.

Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã

và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục. Đội ngũ nhà giáo và cán

bộ quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém bất cập cả về tổ chức, cơ cấu, chất lượng, số lượng giáo

viên; cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu lại vừa thừa, đang mất cân đối giữa các môn học, cấp

học, các vùng, miền, nhất là chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên có mặt chưa

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đổi mới phát triển kinh tế xã hội. [28, tr.33]

- Trước tình hình trên, đòi hỏi phải tăng cường quản lý nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo

nói chung và giáo viên tiểu học nó

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện ...

  Đăng bởi: trangialong1968 Số trang: 74

Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện ...

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 360
⬇ Lượt tải: 18

download now Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Quản lí việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các ...

  Đăng bởi: aquasfan12 Số trang: | Số trang: 154

Quản lí việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các ...

📎 Số trang: | Số trang: 154
👁 Lượt xem: 346
⬇ Lượt tải: 16

download now Quản lí việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường tiểu học huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau

 • Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu ...

  Đăng bởi: luvlipig Số trang: | Số trang: 80

Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 342
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

 • Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu ...

  Đăng bởi: tamnguyen7378 Số trang: | Số trang: 80

Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu ...

📎 Số trang: | Số trang: 80
👁 Lượt xem: 2491
⬇ Lượt tải: 17

download now Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

 • Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo ...

  Đăng bởi: tanhpham Số trang: | Số trang: 27

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 542
⬇ Lượt tải: 17

download now Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhân Mục huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

 • Biện pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học ...

  Đăng bởi: cutichoicp Số trang: | Số trang: 31

Biện pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 381
⬇ Lượt tải: 19

download now Biện pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Kiến Thiết huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

 • Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo ...

  Đăng bởi: ddscl456 Số trang: | Số trang: 34

Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 367
⬇ Lượt tải: 17

download now Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

 • Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo ...

  Đăng bởi: docgiam51 Số trang: | Số trang: 34

Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo ...

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 476
⬇ Lượt tải: 18

download now Hiệu trưởng trường tiểu học với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Sư phạm
Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương MS: LVQLGD015 SỐ TRANG: 74 TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM: 2007 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. - Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp pdf Đăng bởi
5 stars - 297536 reviews
Thông tin tài liệu 74 trang Đăng bởi: trangialong1968 - 16/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lí việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo Bình Dương