“Phát huy vai trò chỉ đạo của Ban cán sự lớp trong tiết học Thể dục ”

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 178 Kb | Thành viên upload: loveoflifet

Giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay là một quá trình sư phạm nhằm giáo dục đạo tạo thế hệ trẻ hoàn thiện những phẩm chất và nhân cách. Quá trình đó còn trang bị cho các em những kỹ năng vận động cơ bản là cơ sở tạo tiền đề cho các giai đoạn phát triển thể chất của học sinh.

Mỗi dân tộc muốn trường tồn, đất nước phồn vinh là một ý nghĩa rất quan trọng, đó là thế hệ trẻ phải được giáo dục một cách toàn diện để có đủ năng lực và phẩm chất là những chủ nhân tương lai của đâta nước.

Trong đó giáo dục thể chất ở các trường phổ thông cũng đóng một vai trò quan trọng. Hồ Chí Minh vị l•nh tụ vĩ đại của dân tộc đ• từng nói: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cân có sức khoẻ mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả dân tộc yếu ớt, mỗi người dân mạnh khoẻ tức là cả dân tộc mạnh khoẻ”.

Hưởng ứng lời kêu gọi tập thể dục của Hồ Chí Minh, sức khoẻ của con người có giá trị rất to lớn, con người có sức khoẻ thì khả năng nhận thức và nắm bắt thế giới một cách nhạy bén hơn.

Sức khoẻ nó còn là một tài sản thiêng liêng, là cái quý giá nhất của con người và cộng đồng x• hội. Mỗi chúng ta phải có nhận thức sâu sắc về sức kh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 178 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

 

I.      LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

1. Cơ sở lý luận .

Giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay là một quá trình sư phạm nhằm giáo dục đạo tạo thế hệ trẻ hoàn thiện những phẩm chất và nhân cách. Quá trình đó còn trang bị cho các em những kỹ năng vận động cơ bản là cơ sở tạo tiền đề cho các giai đoạn phát triển thể chất của học sinh.

Mỗi dân tộc muốn trường tồn, đất nước phồn vinh là mét ý nghĩa rất quan trọng, đó là thế hệ trẻ phải được giáo dục một cách toàn diện để có đủ năng lực và phẩm chất là những chủ nhân tương lai của đâta nước.

Trong đó giáo dục thể chất ở các trường phổ thông cũng đóng mét vai trò quan trọng. Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã từng nói: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cân có sức khoẻ mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả dân tộc yếu ớt, mỗi người dân mạnh khoẻ tức là cả dân tộc mạnh khoẻ”.

Hưởng ứng lời kêu gọi tập thể dục của Hồ Chí Minh, sức khoẻ của con người có giá trị rất to lớn, con người có sức khoẻ thì khả năng nhận thức và nắm bắt thế giới một cách nhạy bén hơn.

Sức khoẻ nó còn là một tài sản thiêng liêng, là cái quý giá nhất của con người và cộng đồng xã hội. Mỗi chúng ta phải có nhận thức sâu sắc về sức khoẻ con người , phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nh­: điều kiện luyện tập TDTT, vệ sinh dinh dưỡng, môi trường sống.

  Điều kiện giúp ta có sức khoẻ tốt để xây dựng đất nước là luyện tập TDTT. Xuất phát từ nhận định trên, Đảng và nhà nước ta đã rất chú trọng đến nền giáo dục nước nhà. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 tại điều 41 quy định: Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp phát triển TDTT, quy định chế độ GDTC bắt buộc trong trường học, khuyến khích giúp

Nguyễn Thành Long                                                                 Năm học :2009 - 2010

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm
“Phát huy vai trò chỉ đạo của Ban cán sự lớp trong tiết học Thể dục ” Giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay là một quá trình sư phạm nhằm giáo dục đạo tạo thế hệ trẻ hoàn thiện những phẩm chất và nhân cách. Quá trình đó còn trang bị cho các em những kỹ năng vận động cơ bản là cơ sở tạo tiền đề cho các giai đoạn docx Đăng bởi
5 stars - 86995 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: loveoflifet - 26/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: “Phát huy vai trò chỉ đạo của Ban cán sự lớp trong tiết học Thể dục ”