Nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh viên với hình thức đầo tạo theo tín chỉ và đề xuất mô hình học tập

Loại file: pdf, docx | Số trang: 58 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 326 Kb | Thành viên upload: tuandx78

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh viên với hình thức đầo ...

  Đăng bởi: tuandx78 Số trang: 58

Nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh viên với hình thức đầo ...

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 2651
⬇ Lượt tải: 20

download now Nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh viên với hình thức đầo tạo theo tín chỉ và đề xuất mô hình học tập

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ...

  Đăng bởi: can6diop Số trang: | Số trang: 100

Sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Lượt xem: 1187
⬇ Lượt tải: 19

download now Sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm bạc liêu

 • Quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa ...

  Đăng bởi: the_8x

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 313
⬇ Lượt tải: 16

download now Quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa nga trường đại học ngoại ngữ đhqghn đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

 • Làm thế nào để sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bình có ...

  Đăng bởi: nsvcd Số trang: | Số trang: 10

Làm thế nào để sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bình có ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 1034
⬇ Lượt tải: 16

download now Làm thế nào để sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bình có hứng thú hơn với việc học tập và nghiên cứu triết học Mác - Lênin

 • Giải pháp cải thiện khả năng tập trung của học sinh sinh viên

  Đăng bởi: Dongnat_Online16 Số trang: | Số trang: 5

Giải pháp cải thiện khả năng tập trung của học sinh sinh viên

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 703
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải pháp cải thiện khả năng tập trung của học sinh sinh viên

 • Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên ...

  Đăng bởi: anhntkent Số trang: | Số trang: 101

Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên ...

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Lượt xem: 231
⬇ Lượt tải: 18

download now Nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học ngành kinh tế giai đoạn 2000 2005

 • Một số vấn đề về biển đảo góp phần nâng cao nhận thức của học ...

  Đăng bởi: tigerforce328 Số trang: | Số trang: 19

Một số vấn đề về biển đảo góp phần nâng cao nhận thức của học ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 405
⬇ Lượt tải: 17

download now Một số vấn đề về biển đảo góp phần nâng cao nhận thức của học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia trong tình hình mới

 • Ứng dụng phần mềm flipalbum xây dựng và sử dụng ngân hàng hình ...

  Đăng bởi: n201x Số trang: | Số trang: 79

Ứng dụng phần mềm flipalbum xây dựng và sử dụng ngân hàng hình ...

📎 Số trang: | Số trang: 79
👁 Lượt xem: 329
⬇ Lượt tải: 16

download now Ứng dụng phần mềm flipalbum xây dựng và sử dụng ngân hàng hình ảnh trong dạy học sinh học 10 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

Sư phạm
Nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh viên với hình thức đầo tạo theo tín chỉ và đề xuất mô hình học tập doc Đăng bởi
5 stars - 316379 reviews
Thông tin tài liệu 58 trang Đăng bởi: tuandx78 - 23/09/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh viên với hình thức đầo tạo theo tín chỉ và đề xuất mô hình học tập