Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học lớp 4

Loại file: pdf, docx | Số trang: 20 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 115 Kb | Thành viên chia sẻ: ploan87vn | Sửa đổi lần cuối: 29/12/2011

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng

phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học

môn Khoa học lớp 4

Chương II: Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào

dạy học môn Khoa học lớp 4

chương III: thực nghiệm sư phạm

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 115 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Học viên:    Ông Thị Thái Hằng

Lớp:            K14 GDTH

Tên đề tài: “Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học lớp 4”

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG

phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học

môn Khoa học lớp 4

I. Cơ sở lý luận

1. Quan niệm về dạy học tích cực

1. 1 Khái niệm tính tích cực

1. 2 Khái niệm tính tích cực nhận thức

1. 3 Phương pháp tích cực

1. 4 Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp tích cực

1. 4. 1 Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh

1. 4. 2 Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

1. 4. 3Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác

1. 4. 4 Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò

1. 5 So sánh một vài nội dung đặc trưng giữa dạy học tích cực và dạy học thụ động

2. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

2. 1 Các quan niệm về dạy học giải quyết vấn đề

2. 2 Những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

2. 2. 1 Yếu tố bản chất

2. 2. 2 Đặc điểm của dạy học giải quyết vấn đề

2. 2. 3 Bản chất của dạy học giải quyết vấn đề

2. 2. 4 Ba đặc trưng cơ bản của dạy học giải quyết vấn đề2. 2. 4. 1 Đặc trưng cơ bản đầu tiên của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là “tình huống có vấn đề”, “tình huống học tập”.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Sư phạm Giáo dục tiểu học
Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học lớp 4 docx Đăng bởi
5 stars - 27512 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: ploan87vn - 29/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học lớp 4