Hình thành và rèn luyện ngôn ngữ toán học trong dạy học môn toán lớp 1 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 176 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: admindth

1. Quan hệ nội dung toán học và ngôn ngữ toán học

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nội dung tư tưởng toán học và hình thức ngôn ngữ toán học là một cơ sở phương pháp luận của giáo dục toán học[19]. Bởi vậy, trong dạy học môn toán ở trường phổ thông ta cần phải chú ý thích đáng đến việc hình thành và rèn luyện NNTH cho học sinh.

2. Thực tế dạy học môn toán nói chung và dạy học NNTH nói riêng ở tiểu học

Trên thực tế, trong dạy học môn toán thì NNTH có thể chưa được chú ý đầy đủ, nhiều khi giáo viên còn phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của mình nên việc hình thành và rèn luyện cho học sinh sử dụng NNTH chưa thực sự đạt hiệu quả.

3. Vấn đề nghiên cứu dạy học ngôn ngữ toán học ở môn toán phổ thông.

Vấn đề hình thành và rèn luyện NNTH qua môn toán cho học sinh đặc biệt là ở bậc tiểu học đã được rất nhiều các tác giả quan tâm từ lâu. Trên thế giới một số nước như ở Vương Quốc Anh, ở ôtxtrâylia đã xây dựng mạch phát triển NNTH và đề ra yêu cầu về sử dụng NNTH đối với mỗi trình độ khác nhau. ở Việt Nam, các tác giả như Vũ Quốc Chung, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu, Hà Sĩ Hồ... cũng dành sự chú ý đến NNTH trong dạy học toán ở tiểu học. Tuy nhiên, các tác

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

BÉ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

------—{–----

 

 

 

 

 

ĐINH THỊ THẢO

 

 

 

 

HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN

NGÔN NGỮ TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC

MÔN TOÁN LỚP 1

 

 

Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học

        Mã số                                                               M· sè: 60. 14. 01

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

 

 

 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

                                                        TS. LÊ VĂN HỒNG

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 2006

 

 

 

 

 

 

Lời cảm ơn

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Giáo dục tiểu học
Hình thành và rèn luyện ngôn ngữ toán học trong dạy học môn toán lớp 1 1 1. Quan hệ nội dung toán học và ngôn ngữ toán học Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nội dung tư tưởng toán học và hình thức ngôn ngữ toán học là một cơ sở phương pháp luận của giáo dục toán học[19]. Bởi vậy, trong dạy học môn toán ở trường phổ docx Đăng bởi
5 stars - 130195 reviews
Thông tin tài liệu 176 trang Đăng bởi: admindth - 13/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hình thành và rèn luyện ngôn ngữ toán học trong dạy học môn toán lớp 1 1