Tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi qua hoạt động vẽ

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 274 Kb | Thành viên upload: khoabn

Hoạt động sáng tạo gắn liền với lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Vì vậy đòi hỏi con người phải không ngừng sáng tạo. Muốn đạt hiệu quả cao trong sáng tạo đòi hỏi phải bồi dưỡng khả năng tưởng tượng sáng tạo cho con người ngay từ khi còn rất nhỏ. Một trong những cách tối ưu là phát triển khả năng tưởng tượng sáng tạo cho trẻ trước tuổi học (từ 5 - 6 tuổi).

ở trường mầm non trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi được tham gia vào rất nhiều các dạng hoạt động phong phú. Trong đó hoạt động có khả năng rèn luyện óc tưởng tượng sáng tạo tốt nhất là hoạt động vẽ. Vì nó đòi hỏi trẻ phải huy động một cách tích cực những biểu tượng và vốn hiểu biết của mình.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 274 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài

Hoạt động sáng tạo gắn liền với lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Vì vậy đòi hái con người phải không ngừng sáng tạo. Muốn đạt hiệu quả cao trong sáng tạo đòi hỏi phải bồi dưỡng khả năng tưởng tượng sáng tạo cho con người ngay từ khi còn rất nhá. Mét trong những cách tối ưu là phát triển khả năng tưởng tượng sáng tạo cho trẻ trước tuổi học (tõ 5- 6 tuổi).

trường mầm non trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi được tham gia vào rất nhiều các dạng hoạt động phong phó. Trong đó hoạt động có khả năng rèn luyện óc tưởng tượng sáng tạo tốt nhất là hoạt động vẽ. Vì nã đòi hái trẻ phải huy động một cách tích cực những biểu tượng và vốn hiểu biết của mình.

. Để tìm hiểu thực trạng của hoạt động này ở các trường mầm non, trên cơ sở đó đề xuất mét sè biện pháp nhằm phát huy trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ qua hoạt động vẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục con người, chúng tôi lựa chọn và tiến hàng nghiên cứu đề tài: “Tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi qua hoạt động vẽ

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài

- Tìm hiểu thực trạng khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi qua tranh vẽ.

- Thử nghiệm mét sè biện pháp tác động tâm lý nhằm tạo điều kiện cho khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi được bộc lộ và phát triển qua hoạt động vẽ.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Giáo dục mầm non
Tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi qua hoạt động vẽ Hoạt động sáng tạo gắn liền với lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Vì vậy đòi hỏi con người phải không ngừng sáng tạo. Muốn đạt hiệu quả cao trong sáng tạo đòi hỏi phải bồi dưỡng khả năng tưởng tượng sáng tạo cho con người ngay từ docx Đăng bởi
5 stars - 25926 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: khoabn - 29/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi qua hoạt động vẽ