Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: hungcuongcfo

Ngôn ngữ - thành tựu lớn nhất của con người – là một hệ thống tín hiệu đạc biệt. Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết, truyền cho nhau những kinh ngiệm, bày tỏ với nhau những nguyện vọng, ý muốn và cùng nhau thực hiện những dự định tương lai.

Ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, ngôn ngữ phát triển rất mạnh mẽ, tạou ra những điều kiện cơ hội để trẻ lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của nền văn hoá loài người. Nó giúp trẻ tích luỹ kiến thức, phát triển tư duy, giúp trẻ giao tiếp được với mọi người xung quanh, là phương tiện giúp trẻ điều chỉnh, lĩnh hội những giá trị đạo đức mang tính chuẩn mực. Ngày nay trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ , chúng ta càng thấy rõ vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục – phát triển toàn vẹn nhân cách trẻ.

Trường mầm non là nơi tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn vẹn nhân cách cho trẻ, trong đó vai trò của nhà giáo dục và hoạt động tích cực của từng các nhân trẻ có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của trẻ nói chung và phát triển ngôn ngữ của từng trẻ nói riêng. Song trên thực tế để giúp trẻ ph

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 70234
Lượt tải: 97
Số trang: 33

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chuyên đề: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

MỤC LỤC

 

PHẦN I

 

1. Lý do chọn đề tài

2. Một số vấn đề lý luận chung về phương pháp phát triển lời nói cho trẻ mn 

        

         2. 1 Một số khái niệm về ngôn ngữ

         2. 2 Một số quan điểm về sự phát triển ngôn ngữ TE.

         2. 3 Vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục trẻ MN

         2. 4 Quy luật lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ MN

         2. 5 Nội dung phát triển hoạt động ngôn ngữ của trẻ MN

         2. 6 Hình thức phát triển ngôn ngữ của trẻ MN

 

         PHẦN II

 

THC TRNG PHÁT TRIN LI NểI CHO TR MT S TRƯỜNG MẦM NON MN HIN NAY

 

1. Mục đích điều tra.

2. Đối tượng điều tra.

3. Nội dung điều tra.

4. Địa điểm điều tra.

5. Phương pháp đánh giá kết quả điều tra.

6. Phân tích và đánh giá kết quả điều tra.

 

6. 1 Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc phát triển lời nói cho trẻ MN .   

6. 2 Thực trạng về chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ MN

6. 3 Thực trạng lập kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển lời nói cho trẻ MN.

6. 4Thực trạng việc chuẩn bị đồ dùng trực quan trong tổ chức hoạt

       động phát triển lời nói cho trẻ MN

6. 5Thực trạng sử dụng phương pháp, biện pháp của giáo viên khi tổ chức hoạt động phát triển lời nói cho trẻ MN

 

         PHẦN III:

 

           KẾT LUẬN

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ THAY ĐỔI THỰC TRẠNG

PHÁT TRIỂN LỜI NểI CHO TRẺ MN

           TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

2

3

 

3

4

6

9

13

15

 

 

 

15

 

15

16

16

16

16

17

18

 

18

20

26

 

27

 

28

 

 

 

29

 

30

33

 

                                       Học viên: Phạm Thị Thu Thuỷ 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  Đăng bởi: hungcuongcfo Số trang: 33

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 70234
⬇ Lượt tải: 97

download now Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

  Đăng bởi: hoangtienthanhpv Số trang: | Số trang: 33

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

📎 Số trang: | Số trang: 33
👁 Lượt xem: 7193
⬇ Lượt tải: 30

download now Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

  Đăng bởi: banhchuoi4421 Số trang: | Số trang: 28

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 16
⬇ Lượt tải: 13

download now Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  Đăng bởi: trinhvanhaibkhn Số trang: | Số trang: 28

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 28
⬇ Lượt tải: 14

download now Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

 • Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non

  Đăng bởi: hoanghoa_nhh Số trang: | Số trang: 3

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 612
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non

 • Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non Góc sách Đề tài Dạy ...

  Đăng bởi: ngothuy1184 Số trang: | Số trang: 4

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non Góc sách Đề tài Dạy ...

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 784
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non Góc sách Đề tài Dạy trẻ tập tô chữ O Ô Ơ

 • Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non của bé Đề tài Bài thơ ...

  Đăng bởi: allstreetvn Số trang: | Số trang: 4

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non của bé Đề tài Bài thơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 2049
⬇ Lượt tải: 17

download now Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non của bé Đề tài Bài thơ Trăng sáng

 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bằng phương pháp dạy trẻ kể chuyện

  Đăng bởi: baondq Số trang: | Số trang: 25

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bằng phương pháp dạy trẻ kể chuyện

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 805
⬇ Lượt tải: 19

download now Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bằng phương pháp dạy trẻ kể chuyện

Sư phạm Giáo dục mầm non
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non Ngôn ngữ - thành tựu lớn nhất của con người – là một hệ thống tín hiệu đạc biệt. Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết, truyền cho docx Đăng bởi
5 stars - 127934 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: hungcuongcfo - 21/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non