Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo

Loại file: pdf, docx | Số trang: 261 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 1,048 Kb | Thành viên upload: mr_dating

Trong lịch sử phát triển tâm lý học và giáo dục học mầm non, không một nhà nghiên cứu nào bỏ qua vấn đề hoạt động chơi của trẻ và họ đều đi đến khẳng định rằng: HĐC mà trung tâm là trò chơi đóng vai có chủ đề ở lứa tuổi mẫu giáo thực sự là hoạt động chủ đạo. Trong HĐC, những phẩm chất tâm lý của trẻ được phát triển mạnh mẽ nhất. Thông qua HĐC, trẻ tiếp thu kinh nghiệm xã hội loài người, mở ra một chặng đường phát triển mới về chất. Đó là giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách. Khi xác định HĐC là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, đồng thời, các nhà TLH, GDH cũng chỉ rõ vai trò quan trọng của trò chơi trong việc giáo dục trẻ: "Hàng loạt những phẩm chất giá trị có thể giáo dục bằng trò chơi" (N.K.Krupxcaia) [68, tr. 509]. Nhà giáo dục học nổi tiếng A.X.Macarencô cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của trò chơi. Ông nhìn nhận trò chơi ở nhiều khía cạnh khác nhau và trước

tiên là trong việc chuẩn bị cho đứa trẻ bước vào cuộc sống, vào hoạt động lao động. "Trò chơi có ý nghĩa lớn trong cuộc sống của đứa trẻ, tương tự như hoạt động, công việc có ý nghĩa quan trọng đối với người lớn. Đứa trẻ trong trò chơi như thế nào, nhiều cái, nó sẽ như thế trong công việc sau này

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 7821
Lượt tải: 19
Số trang: 261
Kích thước: 1,048 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

Mở đầu

 

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

1.1. Trong lịch sử phát triển tâm lý học và giáo dục học mầm non, không một nhà nghiên cứu nào bỏ qua vấn đề hoạt động chơi của trẻ và họ đều đi đến khẳng định rằng: HĐC mà trung tâm là trò chơi đóng vai có chủ đề ở lứa tuổi mẫu giáo thực sự là hoạt động chủ đạo. Trong HĐC, những phẩm chất tâm lý của trẻ được phát triển mạnh mẽ nhất. Thông qua HĐC, trẻ tiếp thu kinh nghiệm xã hội loài người, mở ra mét chặng đường phát triển mới về chất. Đó là giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách. Khi xác định HĐClà hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, đồng thời, các nhà TLH, GDH còng chỉ rõ vai trò quan trọng của trò chơi trong việc giáo dục trẻ: " Hàng loạt những phẩm chất giá trị có thể giáo dục bằng trò chơi" (N.K.Krupxcaia) [68, tr. 509]. Nhà giáo dục học nổi tiếng A. X. Macarencô cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của trò chơi. Ông nhìn nhận trò chơi ở nhiều khía cạnh khác nhau và trước tiên là trong việc chuẩn bị cho đứa trẻ bước vào cuộc sống, vào hoạt động lao động. " Trò chơi có ý nghĩa lớn trong cuộc sống của đứa trẻ, tương tự như hoạt động, công việc có ý nghĩa quan trọng đối với người lớn. Đứa trẻ trong trò chơi như thế nào, nhiều cái, nó sẽ như thế trong công việc sau này khi lớn lên. Cho nên giáo dục mét con người hoạt động tương lai trước hết phải đi từ trò chơi" [75, tr. 373]. Trong giai đoạn hiện nay, những nhà GDHMN còng đều đi đến thống nhất, trò chơi là một hoạt động đặc thù quan trọng của đứa trẻ, một dạng hoạt động phù hợp hơn cả đối với trẻ, nó đảm nhận chức năng xã hội rộng lớn. Trong trò chơi, bộc lộ rõ khả năng tư duy, tưởng tượng, tình cảm, tính tích cực, nhu cầu giao tiếp đang được phát triển ở đứa trẻ. HĐC chính là sự thực hành các kỹ năng xã hội của đứa trẻ, là cuộc sống thực của đứa trẻ trong xã hội đồng lứa. Cho nên, vấn đề nghiên

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 ...

  Đăng bởi: mr_dating Số trang: 261

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 ...

📎 Số trang: 261
👁 Lượt xem: 7821
⬇ Lượt tải: 19

download now Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 ...

  Đăng bởi: saigonbanker Số trang: | Số trang: 260

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 ...

📎 Số trang: | Số trang: 260
👁 Lượt xem: 1687
⬇ Lượt tải: 19

download now Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo 1

 • Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề ...

  Đăng bởi: phong_lan_tim_142 Số trang: | Số trang: 70

Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Lượt xem: 18650
⬇ Lượt tải: 56

download now Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ Mẫu Giáo

 • Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề ...

  Đăng bởi: bichthuy12345 Số trang: | Số trang: 60

Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề ...

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Lượt xem: 1067
⬇ Lượt tải: 18

download now Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ Mẫu Giáo 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 5 ...

  Đăng bởi: goldscorpion297 Số trang: | Số trang: 77

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 5 ...

📎 Số trang: | Số trang: 77
👁 Lượt xem: 2116
⬇ Lượt tải: 20

download now Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề

 • Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 5 ...

  Đăng bởi: bimchipy_kute_95 Số trang: | Số trang: 77

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 5 ...

📎 Số trang: | Số trang: 77
👁 Lượt xem: 951
⬇ Lượt tải: 18

download now Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề 1

 • Sưu tâ m va tổ chức mô t sô trò chơi dân gia đã sư tầm cho trẻ ...

  Đăng bởi: lethanhcuong2006 Số trang: | Số trang: 93

Sưu tâ m va tổ chức mô t sô trò chơi dân gia đã sư tầm cho trẻ ...

📎 Số trang: | Số trang: 93
👁 Lượt xem: 459
⬇ Lượt tải: 16

download now Sưu tâ m va tổ chức mô t sô trò chơi dân gia đã sư tầm cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non

 • Sưu tầm và tổ chức một số trò chơi dân gia đã sư tầm cho trẻ ...

  Đăng bởi: truongan_construction Số trang: | Số trang: 93

Sưu tầm và tổ chức một số trò chơi dân gia đã sư tầm cho trẻ ...

📎 Số trang: | Số trang: 93
👁 Lượt xem: 143
⬇ Lượt tải: 16

download now Sưu tầm và tổ chức một số trò chơi dân gia đã sư tầm cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non

Sư phạm Giáo dục mầm non
Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo Trong lịch sử phát triển tâm lý học và giáo dục học mầm non, không một nhà nghiên cứu nào bỏ qua vấn đề hoạt động chơi của trẻ và họ đều đi đến khẳng định rằng: HĐC mà trung tâm là trò chơi đóng vai có chủ đề ở lứa tuổi mẫu giáo thực sự là hoạt docx Đăng bởi
5 stars - 87091 reviews
Thông tin tài liệu 261 trang Đăng bởi: mr_dating - 05/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo