Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em

Loại file: pdf, docx | Số trang: 27 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: molaliza

Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em. Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì vậy, hứng thú càng trở nên quan trọng trong việc học tập môn Toán ở trường tiểu học.

Hứng thú học môn Toán của HS tiểu học nhìn chung vẫn còn bị hạn chế, không ít em sợ toán, coi việc học toán là một công việc nặng nhọc, căng thẳng... Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên có thể do các em chưa nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học toán, chưa được kích thích hành động tích cực, sáng tạo trong quá trình giải toán...; cũng có thể do nội dung môn Toán khô khan, phương pháp dạy của GV chưa thật sự hấp dẫn,... Mặt khác, trên thực tế những nghiên cứu hình thành hứng thú học môn Toán cho HS tiểu học ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu mang tính hệ thống, đặc biệt đối với HS tiểu học ở những vùng xa xôi, hẻo lánh như địa bàn Tây Ninh.

Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: ”Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em".

kết cấu của đề tài :

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

26

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em. Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì vậy, hứng thú càng trở nên quan trọng trong việc học tập môn Toán ở trường tiểu học.

Hứng thú học môn Toán của HS tiểu học nhìn chung vẫn còn bị hạn chế, không Ýt em sợ toán, coi việc học toán là một công việc nặng nhọc, căng thẳng...Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên có thể do các em chưa nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học toán, chưa được kích thích hành động tích cực, sáng tạo trong quá trình giải toán...; còng có thể do nội dung môn Toán khô khan, phương pháp dạy của GV chưa thật sự hấp dẫn,... Mặt khác, trên thực tế những nghiên cứu hình thành hứng thú học môn Toán cho HS tiểu học ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu mang tính hệ thống, đặc biệt đối với HS tiểu học ở những vùng xa xôi, hẻo lánh như địa bàn Tây Ninh.

Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: ”Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em".

2. Mục đích nghiên cứu

Chỉ ra những đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học, đề xuất và thử nghiệm mét sè biện pháp tâm lý sư phạm (TLSP) để nâng cao loại hứng thú này, từ đó đưa ra những kiến nghị sư phạm góp phần phát triển hứng thú học môn Toán cho HS tiểu học.

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

3. 1.Đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học và biện pháp TLSP nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em.

3. 2.Khách thể nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu chính: 422 HS (209 HS lớp 3 và 213 HS lớp

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Giáo dục mầm non
Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em. Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì docx Đăng bởi
5 stars - 130278 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: molaliza - 27/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em