Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả giấc ngủ trưa cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

Loại file: pdf, docx | Số trang: 54 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 480 Kb | Thành viên upload: dieugianditrendoi

“Chăm sóc sức khỏe ban đầu là chìa khóa để toàn thể các dân tộc trên thế giới vào năm 2010 đạt được một trình độ cho phép họ sống một cuộc sống phong phú về mặt xã hội và kinh tế” (Tuyên ngôn Alma –Ata 1978)

Trẻ em là nguồn hạnh phúc to lớn của gia đình,là tương lai của mỗi quốc gia dân tộc.Vì vậy,việc chăm sóc,bảo vệ trẻ em đã trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn xã hội,là mối quan tâm hàng đầu,là trung tâm chú ý của nhiều ngành khoa học,của các nhà nghiên cứu trẻ em trên nhiều quốc gia,trong đó có Việt Nam.Hiện nay ở Việt Nam,việc quan tâm,chăm sóc đến trẻ em đã được đề cập trong “Luật giáo dục”,và ở điều 19 có nêu: “ Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất,tình cảm,trí tuệ,thẩm mỹ,hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách,chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một phổ thông”.

Có thể cho rằng,giáo dục mầm non sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát nhân cách con người.Vì vậy,vấn đề đặt ra trong lứa tuổi này là phải quan tâm đầy đủ đến giáo dục thể chất trí tuệ và tinh thần cho trẻ như C.Mác đã từng khẳng định: “Việc kết hợp giáo dục ,trí tuệ và thể chất không chỉ là một phương tiện tăng thêm sản xuất xã hội mà con là phương tiện duy nhấ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 480 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

PHẦN I - MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài.

  “Chăm sóc sức khỏe ban đầu là chìa khóa để toàn thể các dân tộc trên thế giới vào năm 2010 đt được một trình độ cho phép họ sống một cuộc sống phong phú về mặt xã hội và kinh tế”

                                                          (Tuyên ngôn Alma –Ata 1978)

   Trẻ em là nguồn hạnh phúc to lớn của gia đình, là tương lai của mỗi quốc gia dân tộc. Vì vậy, việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em đó trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn xã hội, là mối quan tâm hàng đầu, là trung tâm chú ý của nhiều ngành khoa học, của các nhà nghiên cứu trẻ em trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam, việc quan tâm, chăm sóc đến trẻ em đó được đề cập trong “Luật giáo dục”, và ở điều 19 có nêu: “ Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một phổ thụng”.

     Có thể cho rằng, giáo dục mầm non sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát nhân cách con người. Vì vậy, vấn đ đặt ra trong lứa tuổi này là phải quan tâm đy đ đến giáo dục thể chất trí tuệ và tinh thần cho trẻ như C. Mác đó từng khẳng định: “Việc kết hợp giáo dục , trí tuệ và thể chất không chỉ là một phương tiện tăng thêm sản xuất xã hội mà con là phương tiện duy

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Giáo dục mầm non
Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả giấc ngủ trưa cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non “Chăm sóc sức khỏe ban đầu là chìa khóa để toàn thể các dân tộc trên thế giới vào năm 2010 đạt được một trình độ cho phép họ sống một cuộc sống phong phú về mặt xã hội và kinh tế” (Tuyên ngôn Alma –Ata 1978) Trẻ em là nguồn hạnh phúc to lớn của gia docx Đăng bởi
5 stars - 65068 reviews
Thông tin tài liệu 54 trang Đăng bởi: dieugianditrendoi - 03/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả giấc ngủ trưa cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non