Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo

Loại file: pdf, docx | Số trang: 7 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 35 Kb | Thành viên upload: hntv2304

Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo. Vì thế muốn hình thành, phát triển trí tuệ, nhân cách cho trẻ phải tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi. Dạy học bằng trò chơi là phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này.

Sự nghiên cứu kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo, nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường mẫu giáo, là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt.

Mục đích, nhiệm vụ nêu lên cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tính chất của đề tài.

Kết cấu đề tài là:

Chương 1: Có cơ sở lý luận của đề tài:

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu:

Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu:

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 35 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

BẢN GIỚI THIỆU LUẬN ÁN

 

Đề tài: "Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo"

Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành              T©m lý häc chuyªn ngµnh

Mã số: 5. 06. 02              5.06.02

Của nghiên cứu sinh: Đinh Văn Vang              §inh V¨n Vang

Người giới thiệu: PGS. TS Nguyễn Văn Thàng              PGS.TS NguyÔn V¨n Thµng

                            Đại học Sư phạm Hà Nội

I. Tóm tắt luận án

Luận án gồm 168 trang, được phân bố như sau:

- Mở đầu: 7 trang. phần này đề cập đến các vấn đề: tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, đối tượng và khách thể nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học; nhiệm vụ, phương pháp và cái mới, ý nghĩa của đề tài.

- Chương 1: Có cơ sở lý luận của đề tài: 57 trang. Trong chương này gồm các vấn đề: lịch sử nghiên cứu; kỹ năng và kỹ năng dạy học; kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo.

- Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 31 trang. Nội dung chương này trình bày ba vấn đề:

+ Nội dung nghiên cứu

+ Tiến trình nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

- Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu: 65 trang. Trong chương này đã đề cập đến các vấn đề sau:

+ Kết quả khảo sát thăm dò

+ Kết quảe khảo sát thực trạng đã xem xét các khía cạnh sau:

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sư phạm Giáo dục mầm non
Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo. Vì thế muốn hình thành, phát triển trí tuệ, nhân cách cho trẻ phải tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi. Dạy học bằng trò chơi là phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa docx Đăng bởi
5 stars - 88716 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: hntv2304 - 11/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo