Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 56 Kb | Thành viên upload: xizaionline_dongnatdichat

Một nguồn lực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt quan tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lực lượng thanh niên. Một trong những vấn đề quan trọng của công tác thanh niên là giáo dục, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là nội dung cực kỳ quan trọng trong lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Lý tưởng cách mạng thực chất là lý tưởng Xã hội chủ nghĩa, là lý tưởng của Đảng ta, của Bác Hồ, của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời cũng là lý tưởng của nhân dân ta, của dân tộc ta. Ngay từ khi ra đời đến nay, lý tưởng của Đảng ta là nhất quán: “Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa cộng sản”. Có thể nói, tuỳ từng thời kỳ lịch sử, từng giai đoạn cách mạng, nội dung cụ thể có thể khác nhau nhưng độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu phấn đấu, là lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc ta. Hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành, trải qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, Đảng ta luôn kiên trì phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp đó. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có may mắn được thừa hưởng một gia tài khổng lồ - đó là lý tưởng cách mạng, truyề

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1032
Lượt tải: 19
Số trang: 13
Kích thước: 56 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

HA NOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND MANAGEMENT.                                  NGOC LAN 6A07              ngoc lan 6a07                  

 

Lời nói đầu

Mét nguồn lực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt quan tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lực lượng thanh niên. Mét trong những vấn đề quan trọng của công tác thanh niên là giáo dục, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là nội dung cực kỳ quan trọng trong lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Lý tưởng cách mạng thực chất là lý tưởng Xã hội chủ nghĩa, là lý tưởng của Đảng ta, của Bác Hồ, của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời cũng là lý tưởng của nhân dân ta, của dân tộc ta. Ngay từ khi ra đời đến nay, lý tưởng của Đảng ta là nhất quán: “Xây dựng mét nước Việt Nam độc lập, dân chủ giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh, thực hiện thành công Chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là Chủ nghĩa cộng sản”. Có thể nói, tuỳ từng thời kỳ lịch sử, từng giai đoạn cách mạng, nội dung cụ thể có thể khác nhau nhưng độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu phấn đấu, là lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc ta. Hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành, trải qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, Đảng ta luôn kiên trì phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp đó. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có may mắn được thừa hưởng mét gia tài khổng lồ - đó là lý tưởng cách mạng, truyền thống, kinh nghiệm đấu tranh của Đảng, của các lớp cha ông để lại. Đây là một lợi thế to lớn cho công tác thanh niên hiện nay. Song lý tưởng cách mạng không tự nhiên đến với lớp trẻ. Việc thanh niên tiếp thu, lĩnh hội được lý tưởng cách mạng là một quá trình tự giác, dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, hoạt động thực tiễn phong phó, những tấm gương phấn đấu, hy sinh của các nhà cách mạng tiền bối, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và biết bao cán bộ đảng viên trung kiên của Đảng.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

  Đăng bởi: xizaionline_dongnatdichat Số trang: 13

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 1032
⬇ Lượt tải: 19

download now Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong ...

  Đăng bởi: khue64 Số trang: | Số trang: 26

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2358
⬇ Lượt tải: 17

download now Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995)

 • Tầm quan trọng và nội dung giáo dục truyền thống đoàn kết dân ...

  Đăng bởi: khanh762000 Số trang: | Số trang: 15

Tầm quan trọng và nội dung giáo dục truyền thống đoàn kết dân ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 806
⬇ Lượt tải: 17

download now Tầm quan trọng và nội dung giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ VIệT NAM trong sự nghiệp cách mạng HIệN NAY

 • Đảng bộ huyện Kim Thành lãnh đạo công tác thanh niên trong giai ...

  Đăng bởi: banhchuoi4421 Số trang: | Số trang: 58

Đảng bộ huyện Kim Thành lãnh đạo công tác thanh niên trong giai ...

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Lượt xem: 504
⬇ Lượt tải: 18

download now Đảng bộ huyện Kim Thành lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay 1997 2008

 • Đảng bộ huyện Kim Thành lãnh đạo công tác thanh niên trong giai ...

  Đăng bởi: toitimyeuthuong Số trang: | Số trang: 58

Đảng bộ huyện Kim Thành lãnh đạo công tác thanh niên trong giai ...

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Lượt xem: 372
⬇ Lượt tải: 16

download now Đảng bộ huyện Kim Thành lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay 1997 2008 1

 • Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ...

  Đăng bởi: tuongadv Số trang: | Số trang: 75

Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 460
⬇ Lượt tải: 16

download now Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm trong điều kiện hiện nay

 • Đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện ...

  Đăng bởi: cuongsato Số trang: | Số trang: 64

Đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Lượt xem: 380
⬇ Lượt tải: 16

download now Đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay

 • Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả ...

  Đăng bởi: meocon1723 Số trang: | Số trang: 69

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Lượt xem: 669
⬇ Lượt tải: 32

download now Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá hiện nay

Sư phạm Giáo dục chính trị
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Một nguồn lực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt quan tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lực lượng thanh niên. Một trong những vấn đề quan trọng của công tác thanh niên là giáo dục, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ docx Đăng bởi
5 stars - 54737 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: xizaionline_dongnatdichat - 21/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên