Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995)

Loại file: pdf, docx | Số trang: 26 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 67 Kb | Thành viên upload: khue64

Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt, đa dạng và phức tạp, liên quan đến lợi ích của các giai cấp, các lực lượng xã hội. Vì vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kế thừa các nhân tố hợp lý trong các quan điểm về chính trị, tác giả luận văn cho rằng: chính trị là mối quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng xã hội trong vấn đề chính quyền; là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước; là tổng hợp những phương pháp, phương thức hoạt động thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái nhằm giáo dục, giác ngộ quần chúng tham gia vào quá trình giành, giữ và điều khiển hoạt động của Nhà nước để bảo vệ lợi ích của giai cấp, với mục đích và phạm vi nghiên cứu, qua thực tế ở Việt Nam luận văn tiếp cận đến chính trị với tư cách là những hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên để l•nh đạo tổ chức quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2119
Lượt tải: 17
Số trang: 26
Kích thước: 67 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chương 1

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG NHỮNG NĂM SAU ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG (1991 - 1995)

 

1.1. VỊ TRÍ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

1.1.1. Khái niệm công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng

- Khái niệm về chính trị

Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt, đa dạng và phức tạp, liên quan đến lợi Ých của các giai cấp, các lực lượng xã hội. Vì vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kế thừa các nhân tố hợp lý trong các quan điểm về chính trị, tác giả luận văn cho rằng: chính trị là mối quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng xã hội trong vấn đề chính quyền; là sù tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước; là tổng hợp những phương pháp, phương thức hoạt động thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái nhằm giáo dục, giác ngộ quần chúng tham gia vào quá trình giành, giữ và điều khiển hoạt động của Nhà nước để bảo vệ lợi Ých của giai cấp, với mục đích và phạm vi nghiên cứu, qua thực tế ở Việt Nam luận văn tiếp cận đến chính trị với tư cách là những hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên để lãnh đạo tổ chức quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Khái niệm về tư tưởng

Thuật ngữ " tư tưởng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ "idea", có nghĩa là hình thức. Cho đến nay, đã có nhiều định nghĩa tư tưởng khác nhau: tư tưởng là sự phản ánh của hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người đối với thế giới chung quanh. Là những quan điểm, ý nghĩa phản ánh thế giới vật chất trong nhận thức con người và thể hiện mặt này hay mặt khác

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: vua_bip | Số trang: 7
Lượt xem: 339
Lượt tải: 16
download now Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông từ năm 1991 đến 200
Đăng bởi: clearboy82 | Số trang: 119
Lượt xem: 617
Lượt tải: 16
download now Công tác tư tưởng với việc ổn định tình hình chính trị - xã hội ở Tây Nguyên hiện nay
Sư phạm Giáo dục chính trị
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995) Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt, đa dạng và phức tạp, liên quan đến lợi ích của các giai cấp, các lực lượng xã hội. Vì vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kế thừa các nhân tố hợp lý trong các quan điểm về chính trị, tác giả luận văn cho rằng: docx Đăng bởi
5 stars - 29999 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: khue64 - 21/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995)