Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995)

Loại file: pdf, docx | Số trang: 26 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 67 Kb | Thành viên upload: khue64

Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt, đa dạng và phức tạp, liên quan đến lợi ích của các giai cấp, các lực lượng xã hội. Vì vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kế thừa các nhân tố hợp lý trong các quan điểm về chính trị, tác giả luận văn cho rằng: chính trị là mối quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng xã hội trong vấn đề chính quyền; là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước; là tổng hợp những phương pháp, phương thức hoạt động thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái nhằm giáo dục, giác ngộ quần chúng tham gia vào quá trình giành, giữ và điều khiển hoạt động của Nhà nước để bảo vệ lợi ích của giai cấp, với mục đích và phạm vi nghiên cứu, qua thực tế ở Việt Nam luận văn tiếp cận đến chính trị với tư cách là những hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên để l•nh đạo tổ chức quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2344
Lượt tải: 17
Số trang: 26
Kích thước: 67 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chương 1

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG NHỮNG NĂM SAU ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG (1991 - 1995)

 

1.1. VỊ TRÍ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

1.1.1. Khái niệm công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng

- Khái niệm về chính trị

Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt, đa dạng và phức tạp, liên quan đến lợi Ých của các giai cấp, các lực lượng xã hội. Vì vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kế thừa các nhân tố hợp lý trong các quan điểm về chính trị, tác giả luận văn cho rằng: chính trị là mối quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng xã hội trong vấn đề chính quyền; là sù tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước; là tổng hợp những phương pháp, phương thức hoạt động thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái nhằm giáo dục, giác ngộ quần chúng tham gia vào quá trình giành, giữ và điều khiển hoạt động của Nhà nước để bảo vệ lợi Ých của giai cấp, với mục đích và phạm vi nghiên cứu, qua thực tế ở Việt Nam luận văn tiếp cận đến chính trị với tư cách là những hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên để lãnh đạo tổ chức quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Khái niệm về tư tưởng

Thuật ngữ " tư tưởng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ "idea", có nghĩa là hình thức. Cho đến nay, đã có nhiều định nghĩa tư tưởng khác nhau: tư tưởng là sự phản ánh của hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người đối với thế giới chung quanh. Là những quan điểm, ý nghĩa phản ánh thế giới vật chất trong nhận thức con người và thể hiện mặt này hay mặt khác

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong ...

  Đăng bởi: khue64 Số trang: 26

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong ...

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2344
⬇ Lượt tải: 17

download now Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995)

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông từ năm ...

  Đăng bởi: vua_bip Số trang: | Số trang: 7

Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông từ năm ...

📎 Số trang: | Số trang: 7
👁 Lượt xem: 423
⬇ Lượt tải: 16

download now Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lãnh đạo đổi mới giáo dục phổ thông từ năm 1991 đến 200

 • Cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền cấp tỉnh ở An ...

  Đăng bởi: nguyennam215 Số trang: | Số trang: 125

Cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền cấp tỉnh ở An ...

📎 Số trang: | Số trang: 125
👁 Lượt xem: 618
⬇ Lượt tải: 16

download now Cơ cấu xã hội của đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền cấp tỉnh ở An Giang giai đoạn 1996 - 2006

 • Tư tưởng về giai cấp công nhân và sứ mệnh của giai cấp công nhân ...

  Đăng bởi: phong1779 Số trang: | Số trang: 30

Tư tưởng về giai cấp công nhân và sứ mệnh của giai cấp công nhân ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 570
⬇ Lượt tải: 21

download now Tư tưởng về giai cấp công nhân và sứ mệnh của giai cấp công nhân và vị trí của nội dung trên trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

 • Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ...

  Đăng bởi: tuongadv Số trang: | Số trang: 75

Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 456
⬇ Lượt tải: 16

download now Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm trong điều kiện hiện nay

 • Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở hà ...

  Đăng bởi: huongly842002 Số trang: | Số trang: 25

Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở hà ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 659
⬇ Lượt tải: 18

download now Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở hà nội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay

 • Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả ...

  Đăng bởi: meocon1723 Số trang: | Số trang: 69

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Lượt xem: 668
⬇ Lượt tải: 32

download now Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá hiện nay

 • Công tác tư tưởng với việc ổn định tình hình chính trị - xã hội ...

  Đăng bởi: clearboy82 Số trang: | Số trang: 119

Công tác tư tưởng với việc ổn định tình hình chính trị - xã hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 119
👁 Lượt xem: 733
⬇ Lượt tải: 16

download now Công tác tư tưởng với việc ổn định tình hình chính trị - xã hội ở Tây Nguyên hiện nay

Sư phạm Giáo dục chính trị
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995) Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt, đa dạng và phức tạp, liên quan đến lợi ích của các giai cấp, các lực lượng xã hội. Vì vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kế thừa các nhân tố hợp lý trong các quan điểm về chính trị, tác giả luận văn cho rằng: docx Đăng bởi
5 stars - 29999 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: khue64 - 21/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong những năm sau đại hội VII của đảng (1991 - 1995)