Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục ...

  Đăng bởi thanhcongf09
  Số trang: 95

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục ... Đăng bởi thanhcongf09

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 148
⬇ Tải: 14

download now Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả Maruca vitrata Fabr hại cây đậu đũa vụ Xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại Gia Lâm Hà Nội

 • NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ...

  Đăng bởi phuongle882000
  Số trang: 92

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ... Đăng bởi phuongle882000

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 185
⬇ Tải: 8

download now NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI MỌT NGÔ Sitophilus zeamais MOTSCHULSKY VÀ TÌM HIỂU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG Ở TỈNH HÒA BÌNH

 • NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ...

  Đăng bởi phuongdtm2010
  Số trang: 92

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ... Đăng bởi phuongdtm2010

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 58
⬇ Tải: 8

download now NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI MỌT NGÔ Sitophilus zeamais MOTSCHULSKY VÀ TÌM HIỂU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG Ở TỈNH HÒA BÌNH 1

 • Tình hình nhiễm bệnh cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ...

  Đăng bởi dangnt
  Số trang: 90

Tình hình nhiễm bệnh cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ... Đăng bởi dangnt

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 856
⬇ Tải: 17

download now Tình hình nhiễm bệnh cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

 • Đánh giá năng suất sinh sản lợn nái thương phẩm và lợn thịt nuôi ...

  Đăng bởi xfone0009
  Số trang: 89

Đánh giá năng suất sinh sản lợn nái thương phẩm và lợn thịt nuôi ... Đăng bởi xfone0009

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 600
⬇ Tải: 18

download now Đánh giá năng suất sinh sản lợn nái thương phẩm và lợn thịt nuôi gia công của công ty tnhh lợn giống dabaco

 • Đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace yorkshie và ...

  Đăng bởi yentckt77
  Số trang: 89

Đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace yorkshie và ... Đăng bởi yentckt77

📎 Số trang: 89
👁 Xem: 227
⬇ Tải: 8

download now Đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace yorkshie và master nuôi tại xí nghiệp lợn cầu diễn từ liêm hà nội

 • Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu miệng nhai thuộc bộ cánh ...

  Đăng bởi Thanhbbd
  Số trang: 88

Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu miệng nhai thuộc bộ cánh ... Đăng bởi Thanhbbd

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 179
⬇ Tải: 2

download now Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu miệng nhai thuộc bộ cánh vẩy lepidoptera hại đậu rau vụ xuân hè 2011 tại gia lâm hà nội và phụ cận

 • Nghiên cứu biê n di kiểu nhân ở các giống hành địa phương Miền ...

  Đăng bởi nthoangquyen
  Số trang: 87

Nghiên cứu biê n di kiểu nhân ở các giống hành địa phương Miền ... Đăng bởi nthoangquyen

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 641
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu biê n di kiểu nhân ở các giống hành địa phương Miền Bắc

 • Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu miệng nhai thuộc Bộ cánh ...

  Đăng bởi zhangao1
  Số trang: 87

Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu miệng nhai thuộc Bộ cánh ... Đăng bởi zhangao1

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 159
⬇ Tải: 14

download now Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu miệng nhai thuộc Bộ cánh vẩy Lepidoptera hại đậu rau vụ Xuân Hè 2011 tại Gia Lâm Hà Nội

 • Ảnh hưởng của xử lý tia gamma đến sinh trưởng và một số biến đổi ...

  Đăng bởi caovo1
  Số trang: 84

Ảnh hưởng của xử lý tia gamma đến sinh trưởng và một số biến đổi ... Đăng bởi caovo1

📎 Số trang: 84
👁 Xem: 154
⬇ Tải: 13

download now Ảnh hưởng của xử lý tia gamma đến sinh trưởng và một số biến đổi hình thái ở quần thể khoai lang vm2 vm3

 • Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp ...

  Đăng bởi kimchibv
  Số trang: 83

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp ... Đăng bởi kimchibv

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 3645
⬇ Tải: 19

download now Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Thái Bình

 • Nghiên cứu thực trạng và ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị ...

  Đăng bởi nmcttnn
  Số trang: 80

Nghiên cứu thực trạng và ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị ... Đăng bởi nmcttnn

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 195
⬇ Tải: 7

download now Nghiên cứu thực trạng và ứng dụng chế phẩm tỏi trong phòng trị bệnh lợn con phân trắng từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi tại trại lưu huy kiến đông tảo khoái châu hưng yên

 • Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm hình thái và khả năng ...

  Đăng bởi chuyengiakinhte2010
  Số trang: 80

Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm hình thái và khả năng ... Đăng bởi chuyengiakinhte2010

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 149
⬇ Tải: 13

download now Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm hình thái và khả năng kháng rầy xanh hai chấm amrassca devastans của một số giống bông

 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái nhện đỏ nâu hại ...

  Đăng bởi thanhntsic
  Số trang: 78

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái nhện đỏ nâu hại ... Đăng bởi thanhntsic

📎 Số trang: 78
👁 Xem: 173
⬇ Tải: 2

download now Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái nhện đỏ nâu hại chè Oligonychus coffeae Nietner và biện pháp phòng trừ tại Ba Vì Hà Nội

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT