Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Phát triển các tổ chức xã hội dân sự góp phần phát triển nông ...

  Đăng bởi h2t_hn
  Số trang: 117

Phát triển các tổ chức xã hội dân sự góp phần phát triển nông ... Đăng bởi h2t_hn

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 181
⬇ Tải: 4

download now Phát triển các tổ chức xã hội dân sự góp phần phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển VÀ năng suất của một ...

  Đăng bởi cuoidenho_2011
  Số trang: 114

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển VÀ năng suất của một ... Đăng bởi cuoidenho_2011

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 51
⬇ Tải: 8

download now Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển VÀ năng suất của một số giống đậu tương trên các nền phân bón khác nhau trong điều kiện vụ đông và vụ xuân tại huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa

 • Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách ...

  Đăng bởi maihuongtran77
  Số trang: 110

Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách ... Đăng bởi maihuongtran77

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 856
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên ...

  Đăng bởi thnhantp
  Số trang: 110

Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên ... Đăng bởi thnhantp

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 347
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên trong điều kiện đô thị hóa và công nghiệp hóa

 • Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng giống lúa thuần có năng suất ...

  Đăng bởi anhnguyenhai
  Số trang: 108

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng giống lúa thuần có năng suất ... Đăng bởi anhnguyenhai

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 128
⬇ Tải: 10

download now Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng giống lúa thuần có năng suất chất lượng tốt thích ứng với điều kiện tỉnh Hải Dương

 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa ...

  Đăng bởi nu_hong_cua_toi2002
  Số trang: 108

Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa ... Đăng bởi nu_hong_cua_toi2002

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 168
⬇ Tải: 2

download now Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166

 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

  Đăng bởi longhb90
  Số trang: 105

Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang Đăng bởi longhb90

📎 Số trang: 105
👁 Xem: 810
⬇ Tải: 17

download now Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

 • NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN LÁ GÂY HẠI TRÊN CAM ...

  Đăng bởi spycall_3333
  Số trang: 101

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN LÁ GÂY HẠI TRÊN CAM ... Đăng bởi spycall_3333

📎 Số trang: 101
👁 Xem: 76
⬇ Tải: 11

download now NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN LÁ GÂY HẠI TRÊN CAM QUÝT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BƯỚM PHƯỢNG VÀNG Papilo demoleus Linnaeus TẠI CAO PHONG HÒA BÌNH

 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ...

  Đăng bởi ductuanvdk
  Số trang: 100

Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ... Đăng bởi ductuanvdk

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 132
⬇ Tải: 10

download now Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate

 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua ...

  Đăng bởi lop07dqtc
  Số trang: 99

Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua ... Đăng bởi lop07dqtc

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 619
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định

 • So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao ...

  Đăng bởi ithelpvn
  Số trang: 98

So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao ... Đăng bởi ithelpvn

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 199
⬇ Tải: 13

download now So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao thuỷ tỉnh nam định

 • Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1 ...

  Đăng bởi longthuy
  Số trang: 96

Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1 ... Đăng bởi longthuy

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 178
⬇ Tải: 4

download now Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1 h5n2 của trung quốc cho gà vịt nuôi tại bắc ninh từ năm 2004 đến năm 2010

 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân ...

  Đăng bởi tunguyen_vnfu
  Số trang: 95

Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân ... Đăng bởi tunguyen_vnfu

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 667
⬇ Tải: 16

download now Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

 • NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH ...

  Đăng bởi vymaa
  Số trang: 95

NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH ... Đăng bởi vymaa

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 1144
⬇ Tải: 18

download now NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH NấM Gỉ SắT Và Đốm nâu hại lạc

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT