Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công ...

  Đăng bởi hopeblack4000
  Số trang: 154

Phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công ... Đăng bởi hopeblack4000

📎 Số trang: 154
👁 Xem: 527
⬇ Tải: 16

download now Phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị ...

  Đăng bởi hpby1907
  Số trang: 143

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị ... Đăng bởi hpby1907

📎 Số trang: 143
👁 Xem: 551
⬇ Tải: 17

download now Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá huyện Phổ Yên

 • Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ ...

  Đăng bởi truongvituan
  Số trang: 142

Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ ... Đăng bởi truongvituan

📎 Số trang: 142
👁 Xem: 210
⬇ Tải: 7

download now Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng vụ sớm thu đông và xuân hè

 • Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn ...

  Đăng bởi tubiendong2006
  Số trang: 134

Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn ... Đăng bởi tubiendong2006

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 192
⬇ Tải: 14

download now Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý nước sinh hoạt nông thôn huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

 • Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong quá trình công ...

  Đăng bởi ngamikhung2007
  Số trang: 133

Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong quá trình công ... Đăng bởi ngamikhung2007

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 542
⬇ Tải: 16

download now Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá đô thị hoá ở tỉnh Ninh Bình 1

 • Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn ...

  Đăng bởi spycall_3333
  Số trang: 132

Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn ... Đăng bởi spycall_3333

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 308
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh

 • Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng ...

  Đăng bởi viettung0711
  Số trang: 132

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng ... Đăng bởi viettung0711

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 637
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng suất chất lượng lúa tại huyện giao thủy tỉnh nam định

 • Giải pháp nâng caochất lượng cán bộ cấp xã nhằm triển khai thực ...

  Đăng bởi nguyentruong_rx
  Số trang: 131

Giải pháp nâng caochất lượng cán bộ cấp xã nhằm triển khai thực ... Đăng bởi nguyentruong_rx

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 39
⬇ Tải: 13

download now Giải pháp nâng caochất lượng cán bộ cấp xã nhằm triển khai thực hiện nghị quyết vii ban chấp hành trung ương khoá x trường hợp nghiên cứu tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh

 • Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại huyện cẩm giàng tỉnh ...

  Đăng bởi ngocthuy_89oct
  Số trang: 130

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại huyện cẩm giàng tỉnh ... Đăng bởi ngocthuy_89oct

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 193
⬇ Tải: 13

download now Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

 • Nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức kinh tế xã hội trong hoạt ...

  Đăng bởi ntki3n
  Số trang: 128

Nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức kinh tế xã hội trong hoạt ... Đăng bởi ntki3n

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 158
⬇ Tải: 3

download now Nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức kinh tế xã hội trong hoạt động khuyến nông huyện lương tài tỉnh bắc ninh

 • Nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức kinh tế xã hội trong hoạt ...

  Đăng bởi thotran
  Số trang: 128

Nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức kinh tế xã hội trong hoạt ... Đăng bởi thotran

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 134
⬇ Tải: 13

download now Nghiên cứu sự phối hợp của các tổ chức kinh tế xã hội trong hoạt động khuyến nông huyện lương tài tỉnh bắc ninh

 • Địa lý cây công nghiệp Việt Nam

  Đăng bởi h2kemmut
  Số trang: 120

Địa lý cây công nghiệp Việt Nam Đăng bởi h2kemmut

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 591
⬇ Tải: 16

download now Địa lý cây công nghiệp Việt Nam

 • Nghiên cứu giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở vùng đô ...

  Đăng bởi lannhiftu
  Số trang: 120

Nghiên cứu giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở vùng đô ... Đăng bởi lannhiftu

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 135
⬇ Tải: 5

download now Nghiên cứu giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở vùng đô thị hoá thuộc thành phố bắc ninh

 • Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông ...

  Đăng bởi niemtinchienthangxxx
  Số trang: 117

Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông ... Đăng bởi niemtinchienthangxxx

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 741
⬇ Tải: 16

download now Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông Nai Lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT