Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Sinh lý thực vật

  Đăng bởi sontranstar
  Số trang: 672

Sinh lý thực vật Đăng bởi sontranstar

📎 Số trang: 672
👁 Xem: 563
⬇ Tải: 19

download now Sinh lý thực vật

 • Di truyền học

  Đăng bởi phucth2000
  Số trang: 618

Di truyền học Đăng bởi phucth2000

📎 Số trang: 618
👁 Xem: 412
⬇ Tải: 17

download now Di truyền học

 • Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và thị ...

  Đăng bởi tiendnmcs08
  Số trang: 488

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và thị ... Đăng bởi tiendnmcs08

📎 Số trang: 488
👁 Xem: 344
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phục vụ chương trình xuất khẩu rau và hoa

 • Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển ...

  Đăng bởi auquach
  Số trang: 249

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển ... Đăng bởi auquach

📎 Số trang: 249
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển TTTDNT góp phần đẩy nhanh CNH, HĐH nông thôn vùng ĐBSH

 • Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi

  Đăng bởi tam_mao567
  Số trang: 229

Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi Đăng bởi tam_mao567

📎 Số trang: 229
👁 Xem: 854
⬇ Tải: 16

download now Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi

 • Phát triển kinh tế hộ gia đình trong quá trình chuyển sang cơ ...

  Đăng bởi pphuongAkazukin
  Số trang: 228

Phát triển kinh tế hộ gia đình trong quá trình chuyển sang cơ ... Đăng bởi pphuongAkazukin

📎 Số trang: 228
👁 Xem: 442
⬇ Tải: 16

download now Phát triển kinh tế hộ gia đình trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta

 • Hành vi pháp luật

  Đăng bởi dthaonguyen
  Số trang: 227

Hành vi pháp luật Đăng bởi dthaonguyen

📎 Số trang: 227
👁 Xem: 486
⬇ Tải: 16

download now Hành vi pháp luật

 • Luận án tiến sỹ Chọn tạo và sử dụng các dòng bất dục đực gen ...

  Đăng bởi kengcafehn
  Số trang: 223

Luận án tiến sỹ Chọn tạo và sử dụng các dòng bất dục đực gen ... Đăng bởi kengcafehn

📎 Số trang: 223
👁 Xem: 465
⬇ Tải: 16

download now Luận án tiến sỹ Chọn tạo và sử dụng các dòng bất dục đực gen nhân mẫn cảm môi trường trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng ở Việt Nam

 • Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh kinh ...

  Đăng bởi bigquangnguyen
  Số trang: 216

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh kinh ... Đăng bởi bigquangnguyen

📎 Số trang: 216
👁 Xem: 364
⬇ Tải: 16

download now Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh kinh nghiệm và giải pháp

 • Tài phán lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

  Đăng bởi luckyguy_hnvn
  Số trang: 213

Tài phán lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam Đăng bởi luckyguy_hnvn

📎 Số trang: 213
👁 Xem: 675
⬇ Tải: 16

download now Tài phán lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt ...

  Đăng bởi duyfinviet
  Số trang: 211

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt ... Đăng bởi duyfinviet

📎 Số trang: 211
👁 Xem: 2445
⬇ Tải: 18

download now Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam hiện nay

 • Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh huy động vốn phát triển Nông ...

  Đăng bởi pioneer0011
  Số trang: 211

Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh huy động vốn phát triển Nông ... Đăng bởi pioneer0011

📎 Số trang: 211
👁 Xem: 471
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh huy động vốn phát triển Nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng

 • Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt ...

  Đăng bởi datdqvcbs
  Số trang: 210

Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt ... Đăng bởi datdqvcbs

📎 Số trang: 210
👁 Xem: 424
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam

 • Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung Bộ ...

  Đăng bởi salgado106
  Số trang: 209

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung Bộ ... Đăng bởi salgado106

📎 Số trang: 209
👁 Xem: 701
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung Bộ trong những năm qua

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT