Sán dây và bệnh do sán dây gây bệnh trên chó và sự truyền lây giữa chó và người của một số loài sán dây chó

Loại file: pdf, docx | Số trang: 75 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 15,763 Kb | Thành viên upload: genevacollar74

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÁN DÂY 2

2.1. Tình hình nghiên cứu 2

2.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 2

2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 3

2.2. Đặc điểm hình thái – vòng đời – phân loại 5

2.2.1. Đặc điểm hình thái 5

2.2.2. Vòng đời 10

2.2.3. Ấu trùng của sán dây 13

2.2.4. Phân loại sán dây 15

2.2.5. Tính miễn dịch 16

2.2.6. Cơ chế gây bệnh 18

2.2.7. Chẩn đóan 18

2.2.7.1. Chẩn đoán với súc vật sống 18

2.2.7.2. Chẩn đoán sau khi chết 19

CHƯƠNG 3: SÁN DÂY Ở LOÀI ĂN THỊT 20

3.1. Bộ Cyclophyllidae 20

3.1.1. Họ Taeniidae 21

3.1.1.1. Taenia Hydatigena 21

3.1.1.2. Taenia Taeniaeformis 25

3.1.1.3. Taenia Pisiforrmis 28

3.1.1.4. Taenia Ovis 32

3.1.1.5. Taenia Multiceps (Multiceps Multiceps) 34

3.1.1.6. Taenia Krabbei 38

3.1.1.7. Taenia Serialis ( Multiceps Serialis) 41

3.1.1.8. Echinococcus granulosus 43

3.1.1.9. Echinococus multilocularis 47

3.1.2. Họ Dilepididae - Dipylidium caninum 48

3.1.3. Họ Mesocestoidida

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 15,763 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Sán dây và bệnh do sán dây gây bệnh trên chó và sự truyền lây giữa chó và người của một số loài sán dây chó
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp
Sán dây và bệnh do sán dây gây bệnh trên chó và sự truyền lây giữa chó và người của một số loài sán dây chó CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 2: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÁN DÂY 2 2.1. Tình hình nghiên cứu 2 2.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 2 2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 3 2.2. Đặc điểm hình thái – vòng đời – phân loại 5 2.2.1. Đặc điểm hình thái 5 2.2.2. doc Đăng bởi
5 stars - 245521 reviews
Thông tin tài liệu 75 trang Đăng bởi: genevacollar74 - 06/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sán dây và bệnh do sán dây gây bệnh trên chó và sự truyền lây giữa chó và người của một số loài sán dây chó