Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông Nai Lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 117 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: niemtinchienthangxxx

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại miền núi ở huyện Vĩnh Cửu -Đồng Nai

Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi tỉnh Đồng Nai

Chương I

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại huyện miền núi

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 704
Lượt tải: 16
Số trang: 117

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề tài: phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông Nai (Lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu)

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

              Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế hộ nông dânđã phát huy tác dụng to lớn, tạo sức mạnh trong s nghiệp phát triển nông nghiệpp và kinh tế nông thôn. Trên nền tảng kinh tế t ch của h nông dânđã hình thành các trang trạiđượcđầu tư vốn, lao động với trìnhđộ công ngh và quản lý cao hơn, nhằm m rộng quy mô hàng hoá và nõng cao năng suất, hiệu qu và sức cạnh trong cơ chế th trường.

              Hiện nay, hình thức  kinh tế trang trạiđang tăng nhanh v s lượng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, nhưng ch yếu vẫn là trang trại h gia đình nông dõn và một t lđáng k của gia đình cán b, công nhân, viên chức, b dội, công an đã ngh hưu. Hầu hết các trang trại có quy môđấtđai dưới mức hạnđiền, với nguồn gốcđa dạng, s dụng lao động của gia đình là ch yếu; một s có thuê lao động  thời v và lao động thường xuyên, tiền công lao độngđược tho thuận giữa hai bên. Vốnđầu tư trong hoạtđộng trang trại thường là vốn t có và vốn vay của cộngđồng; vốn vay của t chức tớn dụng  ch chiếm t trọng thõp. Phần lớn trang trại phát huy được lợi thế  của từng vùng, kinh donh tổng hợp, lấy ngắn nuôi dài.

              S phát triển của kinh tế trang trại  đã  góp phần khai thác  thêm nguồn vốn trong dõn , m mang thêm diện tíchđất trồng, đồ núi trọc,đất hoang hoá, nhất là các vùng trung du, miền núi và ven biển; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, góp phn xoáđói giảm nghèo, tăng thêm nông sản hàng hoá. Một s trang trạiđã góp phần sản xuất và cung ứng giống tốt, làm dịch v, k thuật tiêu th sản phẩm  cho nông dõn trong vùng.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông ...

  Đăng bởi: niemtinchienthangxxx Số trang: 117

Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông ...

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 704
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông Nai Lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đồng ...

  Đăng bởi: chienthang Số trang: | Số trang: 115

Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đồng ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 412
⬇ Lượt tải: 17

download now Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai ( lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu )

 • Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh trung ...

  Đăng bởi: redsun1123 Số trang: | Số trang: 48

Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh trung ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 310
⬇ Lượt tải: 16

download now Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc 1

 • Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh trung ...

  Đăng bởi: baohanhtoshibaphutho Số trang: | Số trang: 49

Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh trung ...

📎 Số trang: | Số trang: 49
👁 Lượt xem: 276
⬇ Lượt tải: 16

download now Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

 • Các giải pháp tài chính để phát triển kinh tế trang trại vùng ...

  Đăng bởi: Xlighl Số trang: | Số trang: 13

Các giải pháp tài chính để phát triển kinh tế trang trại vùng ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 374
⬇ Lượt tải: 16

download now Các giải pháp tài chính để phát triển kinh tế trang trại vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các ...

  Đăng bởi: daiduong8188 Số trang: | Số trang: 28

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 354
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc 1

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các ...

  Đăng bởi: yeuem198700 Số trang: | Số trang: 27

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 224
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các ...

  Đăng bởi: halainam Số trang: | Số trang: 27

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc 1

Nông Lâm nghiệp Phát triển nông thôn
Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông Nai Lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại miền núi ở huyện Vĩnh Cửu -Đồng Nai Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế docx Đăng bởi
5 stars - 177927 reviews
Thông tin tài liệu 117 trang Đăng bởi: niemtinchienthangxxx - 30/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển kinh tế trang trại các huyện miền núi của tỉnh Đông Nai Lấy ví dụ ở huyện Vĩnh Cửu