Công tác xoá đói giảm nghèo và các vấn đề môi trường liên quan tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 55 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 557 Kb | Thành viên upload: thangle258

Tân Hưng là một xã thuộc huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội - nơi đồng chiêm trũng chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã hạn, dân chủ yếu sống dựa vào độc thân cây lúa nên đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, mặc dù nằm sát thủ đô Hà Nội nhưng tỉ lệ hộ đói nghèo vẫn cao, qua đánh giá tháng 3 năm 2003, tỉ lệ là 13,1%.

Đứng trước đặc điểm và tình hình đó, được sự chỉ đạo của thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện, cán bộ xã Tân Hưng đã triển khai đồng bộ chương trình Xoá đói giảm nghèo của nhà nước nhằm làm giảm tỉ lệ đói nghèo, cải thiện môi trường sống và nâng cao trình độ dân trí của nhân dân. Song bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần được nghiên cứu khắc phục. Vì thế việc nghiên cứu hệ thống về công tác xoá đói giảm nghèo và các vấn đề môi trường sống nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu ngày càng được quan tâm, đưa người dân từng bước thoát khỏi cảnh đói nghèo, cải thiện môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một vấn đề mang tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị bố cục đề tài gồm 3 chương:

Chương I : Cơ sở lý luận về nghè

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 557 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Khoá luận tốt nghiệp                            Đặng Thị Hương Giang

 

Mở đầu

 

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Tân Hưng là một xã thuộc huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội - nơi đồng chiêm trũng chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã hạn, dân chủ yếu sống dựa vào độc thân cây lúa nên đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, mặc dù nằm sát thủ đô Hà Nội nhưng tỉ lệ hộ đói nghèo vẫn cao, qua đánh giá tháng 3 năm 2003, tỉ lệ là 13,1%.

Đứng trước đặc điểm và tình hình đó, được sự chỉ đạo của thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện, cán bộ xã Tân Hưng đã triển khai đồng bộ chương trình Xoá đói giảm nghèo của nhà nước nhằm làm giảm tỉ lệ đói nghèo, cải thiện môi trường sống và nâng cao trình độ dân trí của nhân dân. Song bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần được nghiên cứu khắc phục. Vì thế việc nghiên cứu hệ thống về công tác xoá đói giảm nghèo và các vấn đề môi trường sống nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu ngày càng được quan tâm, đưa người dân từng bước thoát khỏi cảnh đói nghèo, cải thiện môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một vấn đề mang tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Tõ những lý do trên đây, tôi đã chọn thực hiện khoá luận tốt nghiệp với đề tài: “ Công tác xoá đói giảm nghèo và các vấn đề môi trường liên quan tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội ”.

1.2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu về công tác xoá đói giảm nghèo tại nhiều địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống về hoạt động triển khai, kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế gặp phải trong công tác xoá đói giảm nghèo và cải thiện môi trường sống tại xã Tân Hưng - huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội.

1.3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đề tài khoá luận là:

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Phát triển nông thôn
Công tác xoá đói giảm nghèo và các vấn đề môi trường liên quan tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội Tân Hưng là một xã thuộc huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội - nơi đồng chiêm trũng chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã hạn, dân chủ yếu sống dựa vào độc thân cây lúa nên đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, mặc dù nằm sát thủ đô Hà docx Đăng bởi
5 stars - 21506 reviews
Thông tin tài liệu 55 trang Đăng bởi: thangle258 - 12/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác xoá đói giảm nghèo và các vấn đề môi trường liên quan tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội