Báo cáo thực tập tổng hợp tại UBND huyện Từ Liêm và phòng Kế hoạch Kinh tế và phát triển nông thôn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 34 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: phamtuephuong

Phần I 4

Những n

Phần II.

Phần III.

Phần I 4

Những n

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1547
Lượt tải: 25
Số trang: 34

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tổng hợp

Mục Lục

 

A. Tổng quan chung về UBND huyện từ liêm3

Phần I3

Những nét khái quát về UBND huyện Từ Liêm và phòng Kế hoạch - Kinh tế và phát triển nông thôn.3

I. Những nét tổng quan chung về huyện Từ Liêm.3

II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của UBND huyện Từ Liêm4

1, Chức năng4

2, Nhiệm vụ và quyền hạn.4

3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Từ Liêm.5

III. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng kế hoach - kinh tế và phát triển nông thôn huyện Từ Liêm.6

1, Chức năng, nhiệm vụ.6

2, Cơ cấu tổ chức nhân sự của phòng kế hoạch kinh tế và phát triển nông thôn huyện Từ Liêm:7

Phần II.9

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của phòng kế hoạch – kinh tế và phát triển nông thôn huyện Từ Liêm giai đoạn 2001-2005.9

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.9

1. Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp9

2. Thương mại – Dịch vụ – Vận tải.10

3. Về phát triển nông nghiệp.12

4. Về nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.15

5. Công tác kế hoạch.16

6. Công tác PCLB – TKCN.16

7. Công tác thường trực Ban chỉ đạo 127 huyện:17

8. Công tác khoa học.17

9. Công tác khác.19

II. Những biện pháp, giải pháp chủ yếu đã thực hiện.20

1. Về đất đai:20

2. Khai thác mọi nguồn vốn, xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý và quản lý có hiệu quả vốn đầu tư:21

3. Về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công tác dạy nghề và tập huấn công tác nâng cao trình độ cho người lao động22

4. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho phát triển kinh tế.22

III.Nguyên nhân đạt kết quả:22

IV.Mét sè tồn tại:23

V.Nguyên nhân tồn tại:24

Phần III.24

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển24

kinh tế – xã hội giai đoạn 2006 – 2010.24

I. Mục tiêu tổng quát.24

II. Mét sè chỉ tiêu về phát triển kinh tế giai đoạn 2006-2010.25

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:26

1.Về phát triển CN-TTCN:27

2.Về phát triển thương mại, dịch vụ:27

3.Về phát triển nông nghiệp.27

4. Xây dựng nông thôn theo hướng đô thị.28

IV. Mét sè giải pháp:28

B. Tổng quan về chuyên đề thực tập tốt nghiệp.29

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Nông Lâm nghiệp Phát triển nông thôn
Báo cáo thực tập tổng hợp tại UBND huyện Từ Liêm và phòng Kế hoạch Kinh tế và phát triển nông thôn Phần I 4 Những n Phần II. Phần III. Phần I 4 Những n docx Đăng bởi
5 stars - 162163 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: phamtuephuong - 06/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/10/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tổng hợp tại UBND huyện Từ Liêm và phòng Kế hoạch Kinh tế và phát triển nông thôn