Vai trò của Quốc hội Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 93 Kb | Thành viên upload: winwinvietnam

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Hiến pháp năm 1992, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân (Điều 2). Nhưng dân không thể trực tiếp, thường xuyên sử dụng quyền lực nhà nước cho nên phải bầu ra các cơ quan đại biểu để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước. Vì vậy, các cơ quan này gọi là cơ quan quyền lực nhà nước. Ở nước ta, các cơ quan này bao gồm Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Điều 83 - Hiến pháp 1992 đã nêu rõ vị trí và tính chất của Quốc hội: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”. Với vị trí, tính chất như trên, Quốc hội mang chủ quyền Nhà nước và chủ quyền nhân dân. Mọi quyền lực nhà nước tập trung thố

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 586
Lượt tải: 16
Số trang: 9
Kích thước: 93 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Hiến pháp

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hũa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, là người đứng đầu nhà nước Cộng hũa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, trong số đại biểu Quốc hội theo sự giới thiệu của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Điều này đã cho thấy sự gắn bó chặt chẽ trong mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội.

II. QUYẾT VẤN ĐỀ

      1.Vị trí và sự hình thành của Quốc hội và Chủ tịch nước

     Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Hiến pháp năm 1992, ở nước Cộng hũa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân (Điều 2). Nhưng dân không thể trực tiếp, thường xuyên sử dụng quyền lực nhà nước cho nên phải bầu ra các cơ quan đại biểu để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước. Vì vậy, các cơ quan này gọi là cơ quan quyền lực nhà nước. Ở nước ta, các cơ quan này bao gồm Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Điều 83 - Hiến pháp 1992 đã nêu rõ vị trí và tính chất của Quốc hội: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hũa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”. Với vị trí, tính chất như trên, Quốc hội mang chủ quyền Nhà nước và chủ quyền nhân dân. Mọi quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội. Mọi công

Nhóm K35/ 25B2

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vai trò của Quốc hội Việt Nam

  Đăng bởi: winwinvietnam Số trang: 9

Vai trò của Quốc hội Việt Nam

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 586
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Quốc hội Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động ...

  Đăng bởi: Rolls_Royce Số trang: | Số trang: 129

Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động ...

📎 Số trang: | Số trang: 129
👁 Lượt xem: 506
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của Hải quan Việt Nam

 • Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt ...

  Đăng bởi: longnguyenit Số trang: | Số trang: 176

Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 176
👁 Lượt xem: 566
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

 • Chức năng của Quốc hội Việt Nam

  Đăng bởi: pro_thien01 Số trang: | Số trang: 15

Chức năng của Quốc hội Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 653
⬇ Lượt tải: 16

download now Chức năng của Quốc hội Việt Nam

 • Vai trò thống trị của pháp luật trong xã hội

  Đăng bởi: syphu2376 Số trang: | Số trang: 31

Vai trò thống trị của pháp luật trong xã hội

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 355
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò thống trị của pháp luật trong xã hội

 • Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp ...

  Đăng bởi: conrongTRH Số trang: | Số trang: 22

Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 249
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam

 • Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế nông ngiệp ...

  Đăng bởi: nminhhue Số trang: | Số trang: 21

Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế nông ngiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 362
⬇ Lượt tải: 17

download now Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế nông ngiệp nông thôn Việt Nam

 • Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp ...

  Đăng bởi: hongnga1301 Số trang: | Số trang: 19

Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 302
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam 1

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Vai trò của Quốc hội Việt Nam Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Hiến pháp năm 1992, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân (Điều 2). Nhưng dân không thể trực tiếp, thường xuyên sử dụng quyền docx Đăng bởi
5 stars - 89017 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: winwinvietnam - 22/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của Quốc hội Việt Nam