Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông Nghệ An

Loại file: pdf, docx | Số trang: 57 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: nhatvietdangky

Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương II: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội Huyện miền núi Con cuông có ảnh hưởng đến sản xuất Trồng trọt và thực trạng phát triển sản xuất

Chương III: Những giải pháp chủ yếu để phát triển sản xuất trồng trọt Huyện Con Cuông

Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chuyên Đề Thực Tập

 

MỞ ĐẦU.

 

1. Tính cấp thiết của đề tài.

Nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất trồng trọt nói riêng là lĩnh vực sản xuất vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp và nguồn hàng xuất khẩu.

Cho đến nay, ngành sản xuất trồng trọt nước ta còn chiếm tỷ không nhá trong tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Đây cũng là ngành có lực lượng lao động và dân số chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các ngành kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, việc phát triển sản xuất trồng trọt có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát triển sản xuất trồng trọt hiện đang là mét trong các vấn đề phát triển kinh tế của cả nước được các ngành các cấp quan tâm, xem việc phát triển sản xuất trồng trọt là một hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần đẩy nhanh quá trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Con Cuông là một huyện miền núi vùng cao, nằm phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh ( trung tâm của tỉnh) 130 km theo quốc lộ 7A. Với tổng diện tích tự nhiên là 174. 454 ha, đây là địa bàn chung sống của cộng đồng 3 dân tộc anh em.

Cùng với sự đổi mới của cả nước, nền kinh tế huyện Con Cuông những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 10,5%, sản lượng lương thực tăng bình quân khoảng 7%/năm. Nhiều cây trồng, mang tính hàng hoá. Diện tích rừng ngày càng được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện một bước, tỷ lệ đói nghèo giảm tõ 37% năm 1995 xuống còn 22% năm 2000, và xuống gần

- 56 -

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông Nghệ An Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài Chương II: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội Huyện miền núi Con cuông có ảnh hưởng đến sản xuất Trồng trọt và thực trạng phát triển sản xuất Chương III: Những giải pháp chủ yếu để phát triển docx Đăng bởi
5 stars - 178034 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: nhatvietdangky - 25/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông Nghệ An