Thực trạng và một số giải pháp dồn điền đổi thửa ở huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây

Loại file: pdf, docx | Số trang: 58 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: nguyen194

Phần I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp và tình trạng manh mún đất đai ở một số nước trên thế giới

Phần II: Thực trạng dồn điền đổi thửa nhằm tập trung đất nông nghiệp ở huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây

Phần III: Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa khắc phục tình trạng manh mún đất đai ở huyện ứng Hoà

Phần I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp và tình trạng manh mún đất đai ở một số nước trên thế giới

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Lời mở đầu

 

Công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước đề xướng và lãnh đạo đã mở ra mét thời kỳ mới cho sù phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Thực tiễn phát triển của những năm qua một lần nữa lại chứng minh vai trò cực kỳ to lớn của chính sách vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Chính vì vậy việc tháo gỡ những chướng ngại cản trở sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn luôn là những suy tư, bức xúc đối với những nhà hoạch định chính sách.

Sau hơn một thập niên phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, đến nay nông nghiệp Việt Nam phải đương đầu với những thách thức và trở ngại mới. Nếu trong thời kỳ đầu của đổi mới nông nghiệp, việc giả quyết quan hệ ruộng đất và cơ chế quản lý kinh tế, mà hệ quả của nó là cơ chế phân phối thành quả lao động được đặt lên hàng đầu, thì trong giai đoạn phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá hiên nay, vấn đề quy mô sản xuất, trong đó có quy mô ruộng đất, lại có ý nghĩa quyết định, có ảnh hưởng tới nhiều mặt. Nó tác động trực tiếp và gián tiếp tới khả năng thâm canh tăng năng suất và hiệu quả sản xuất tới việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phân công lao động xã hội trong nông nghiệp nông thôn.

Hiện tượng manh món ruộng đất trong sử dụng còn phổ biến ở nhiều vùng hiện nay ở nước ta, tuy nhiên trong khuôn khổ của một chuyên đề thực tập, thì em chỉ để cập tới một địa phương, đó là huyệnng Hoà, tỉnh Hà Tây một địa phương điển hình cho tình trạng manh món đất đai.

Để khắc phục tình trạnh manh món đất đai, nhiều địa phương đã và đang thực hiện dồn điền đổi thửa, do nhận thấy dồn điền đổi thửa là tất yếu khách quan đối với sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn mới nên chủ trương dồn điền đổi thửa của Huyện đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng triển

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Thực trạng và một số giải pháp dồn điền đổi thửa ở huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây Phần I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp và tình trạng manh mún đất đai ở một số nước trên thế giới Phần II: Thực trạng dồn điền đổi thửa nhằm tập trung đất nông nghiệp ở huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây docx Đăng bởi
5 stars - 154975 reviews
Thông tin tài liệu 58 trang Đăng bởi: nguyen194 - 16/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/01/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và một số giải pháp dồn điền đổi thửa ở huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây