Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 54 Kb | Thành viên upload: citd133nct

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 598
Lượt tải: 16
Số trang: 11
Kích thước: 54 Kb

Trong bộ máy nhà nước Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng, Hiến pháp năm 1992 d• xác định:” Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.”

Với vị trí quan trọng như vậy Điều 83 Hiến pháp năm 1992 đ• quy định chức năng của Quốc hội bao gồm những phương diện lớn sau đây:

- “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

- Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ Kinh tế – X• hội, Quốc phòng, An ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ x• hội và hoạt động của công dân.

- Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước nhằm đảm bảo cho những quy định của Hiến pháp và pháp luật được thi hành triệt để và thống nhất, bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, có hiệu lực và có hiệu quả.”

Trong các chức năng đó thì quyền lực cao nhất của Quốc hội vẫn là ở vai trò lập hiến và lập pháp, nhưng làm sao để cho chức năng lập hiến và lập pháp đó được thi hành triệt để, có hiệu lực, hiệu quả và đồng bộ thì phải do chức năng giám sát tối cao của Quốc hội quyết định. Có thể nói quyền giám sát tối cao của Quốc hội là rất quan trọng.

Giám sát thực hiện Hiến pháp và pháp luật do nhiều cơ quan nhà nước tiến hành như: Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân... Nhưng Quốc hội vẫn có quyền giám sát cao nhất.

Kết cấu đề tài:

I. Lời mở đầu

II. Cơ sở lý luận của quyền giám sát tối cao

III. Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

IV. Thực tế về hoạt động giám sát

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ...

  Đăng bởi: citd133nct Số trang: 11

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ...

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 598
⬇ Lượt tải: 16

download now Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

  Đăng bởi: Lylysal Số trang: | Số trang: 26

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2729
⬇ Lượt tải: 20

download now Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

 • Quyền giám sát của Quốc hội

  Đăng bởi: ankieuan Số trang: | Số trang: 13

Quyền giám sát của Quốc hội

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 453
⬇ Lượt tải: 16

download now Quyền giám sát của Quốc hội

 • Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do ...

  Đăng bởi: chienthangdbp90 Số trang: | Số trang: 55

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do ...

📎 Số trang: | Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3743
⬇ Lượt tải: 18

download now Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

 • Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tê nông thôn ...

  Đăng bởi: htdaihocvinh073 Số trang: | Số trang: 26

Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tê nông thôn ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 318
⬇ Lượt tải: 16

download now Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tê nông thôn ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

  Đăng bởi: anhdung10801 Số trang: | Số trang: 61

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Lượt xem: 974
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do ...

  Đăng bởi: kieuphongdaigia Số trang: | Số trang: 15

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 643
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay

 • Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở ...

  Đăng bởi: cuongtctc Số trang: | Số trang: 18

Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 242
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của nhà nước với việc phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta Trong bộ máy nhà nước Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng, Hiến pháp năm 1992 d• xác định:” Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.” Với vị trí quan trọng như vậy Điều 83 Hiến pháp năm 1992 đ• quy docx Đăng bởi
5 stars - 87620 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: citd133nct - 09/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta