Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 55 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 340 Kb | Thành viên upload: chienthangdbp90

Trong số các quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận thì các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ các quyền này thể hiện mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, mức độ giải phóng cá nhân con người, đảm bảo cho con người được sống trong độc lập, tự do. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện trên thực tế các quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân luôn được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Công dân đã nhận thức được tầm quan trọng của các quyền đó đối với mình cũng như gắn liền quyền lợi của mình đối với các quy định đó. Tuy nhiên, từ việc quy định trong Hiến pháp và pháp luật đến việc bảo đảm thực hiện trên thực tế, công tác tổ chức thực hiện những quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Đó là thủ tục hành chính còn rườm rà, gây nhiều rắc rối cho nhân dân, một số quyền đã được quy định trong Hiến pháp nhưng vẫn chưa có luật cụ thể hóa và chưa được đảm bảo thực hiện trên thực tế…

Về bố cục của khóa luận: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài l

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3725
Lượt tải: 18
Số trang: 55
Kích thước: 340 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

         Tính đến nay lịch sử lập hiến Việt Nam đã trải qua hơn nửa thế kỷ. Tuy đây là một khoảng thời gian không dài so với lịch sử lập hiến hơn hai trăm năm của cc nước Pháp, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới nhưng nước ta đã có bốn bản Hiến pháp đánh dấu các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, từ Nhà nước dân chủ nhân dân đến Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển của các chế định khác như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, …chế định về Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên 1946, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định ngay tại chương II, sau chương quy định về Chính thể. Với bản Hiến pháp đầu tiên này, người dân Việt Nam từ cảnh lầm than, nô lệ đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình bằng việc Hiến pháp công nhận công dân Việt Nam có quyền bầu cử, ứng cử, có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại…Từ đây địa vị pháp lý của người dân nước ta chính thức được xác lập và ghi nhận trong đạo luật cơ bản của Nhà nước. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tiếp tục được ghi nhận, m rộng, bổ sung thờm nhiều quyền mới tại cỏc Hiến phỏp 1959, 1980 và 1992. Đặc biệt Hiến phỏp 1992 đó ghi nhận một cỏch tương đối đầy đủ và hoàn thiện về chế định này.

         Trong số cỏc quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận thì các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ các quyền này thể hiện mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta, mức độ giải phóng cá nhân con người, đảm bảo cho con người được sống trong độc lập, tự do. Vì vậy, việc đảm bảo thực hiện trên thực tế các quy định của Hiến pháp về quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân của công dân luôn được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Công dân đã nhận thức được tầm quan trọng của các quyền đó đối với mình cũng như gắn liền quyền lợi của mình đối với các quy định đó. Tuy nhiên, từ việc quy định trong Hiến pháp và pháp luật đến việc bảo đảm thực hiện trên thực tế, công tác tổ chức thực hiện những quy định của Hiến pháp về quyền tự do

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do ...

  Đăng bởi: chienthangdbp90 Số trang: 55

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do ...

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3725
⬇ Lượt tải: 18

download now Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do ...

  Đăng bởi: kieuphongdaigia Số trang: | Số trang: 15

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 624
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay

 • Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch Việt Nam hiện hành - sự ...

  Đăng bởi: water_pw Số trang: | Số trang: 33

Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch Việt Nam hiện hành - sự ...

📎 Số trang: | Số trang: 33
👁 Lượt xem: 1316
⬇ Lượt tải: 16

download now Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch Việt Nam hiện hành - sự kế thừa và phát triển

 • Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiếnpháp ...

  Đăng bởi: kieuthuan86 Số trang: | Số trang: 19

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiếnpháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 488
⬇ Lượt tải: 16

download now Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiếnpháp năm 1992

 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

  Đăng bởi: Lylysal Số trang: | Số trang: 26

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2715
⬇ Lượt tải: 20

download now Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

 • Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ...

  Đăng bởi: citd133nct Số trang: | Số trang: 11

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 582
⬇ Lượt tải: 16

download now Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

 • Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm ...

  Đăng bởi: jennycandy032 Số trang: | Số trang: 142

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm ...

📎 Số trang: | Số trang: 142
👁 Lượt xem: 418
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

 • Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông ...

  Đăng bởi: ngocanhvntd Số trang: | Số trang: 54

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông ...

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Lượt xem: 311
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế của các hộ nông dân bị mất đất sản xuất do công nghiệp hóa và đô thị hoá tại xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam Trong số các quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận thì các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ các quyền này thể hiện mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, thể docx Đăng bởi
5 stars - 83881 reviews
Thông tin tài liệu 55 trang Đăng bởi: chienthangdbp90 - 24/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam