Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Loại file: pdf, docx | Số trang: 57 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 326 Kb | Thành viên upload: giacmovengaymai_dl

Đất nước ta đang trên con đường đổi mới để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều đó, một yêu cầu đặt ra đối với luật pháp là phải đảm bảo quyền con người, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Điều 50 Hiến pháp 1992 quy định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.”

Trong những năm gần đây, khi sự nghiệp đổi mới được Đảng ta khởi xướng, thì vấn đề mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN), bảo vệ có hiệu quả các quyền công dân và quyền con người ngày càng là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội. Do vậy, việc xây dựng Nhà nước vững mạnh với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội thuận lợi là mục tiêu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận được chia thành ba chương, bao gồm:

Chương 1: Một số vấn đề chung về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Chương 2: Quy địn

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 3743
Lượt tải: 21
Số trang: 57
Kích thước: 326 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

 

LỜI NểI ĐẦU

 

              1. Tính cấp thiết của đề tài

Đất nước ta đang trờn con đường đổi mới để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lờn chủ nghĩa xó hội. Để đạt được điều đó, một yêu cầu đặt ra đối với luật pháp là phải đảm bảo quyền con người, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Điều 50 Hiến pháp 1992 quy định:Ở nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.

Trong những năm gần đừy, khi sự nghiệp đổi mới được Đảng ta khởi xướng, thì vấn đề mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế xó hội chủ nghĩa (XHCN), bảo vệ có hiệu quả các quyền công dân và quyền con người ngày càng là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội. Do vậy, việc xừy dựng Nhà nước vững mạnh với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội thuận lợi là mục tiêu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) ra đời ngày 26/ 11/ 2003 đã đáp ứng được yêu cầu bảo vệ XHCN, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý kiên quyết mọi hành vi phạm tội”.Cỏc hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm dân chủ, công bằng xã hội. Trong số những người tham gia tố tụng thì người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người có vai trò trung tâm. Vì các hoạt động và các hành vi tố tụng của các cơ quan và người tham gia tố tụng hình sự (TTHS) đều xoay quanh nhiệm vụ là chứng minh họ có tội hay không có tội. Vì vậy, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cụng dừn trong TTHStrước hết phải nói đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.Nguyờn tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cỏo là một chế định quan

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: giacmovengaymai_dl
Số trang: 57
Lượt xem: 3743
Lượt tải: 21
download now Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: tuanyt2003 | Số trang: 15
Lượt xem: 204
Lượt tải: 16
download now Báo cáo thực tập tại Ban chuẩn bị đầu tư
Đăng bởi: chuamoi83 | Số trang: 186
Lượt xem: 1031
Lượt tải: 17
download now Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay
Đăng bởi: phancao2010 | Số trang: 5
Lượt xem: 489
Lượt tải: 16
download now Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Đăng bởi: phamchinhcuongpsi | Số trang: 29
Lượt xem: 263
Lượt tải: 16
download now Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam
Đăng bởi: longnguyenit | Số trang: 176
Lượt xem: 458
Lượt tải: 16
download now Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Đất nước ta đang trên con đường đổi mới để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều đó, một yêu cầu đặt ra đối với luật pháp là phải đảm bảo quyền con người, bảo vệ các quyền và lợi ích docx Đăng bởi
5 stars - 82711 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: giacmovengaymai_dl - 28/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo