Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình thành các quy chế pháp lý của các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 153 Kb | Thành viên upload: quansubin

Luật biển quốc tế được hình thành dựa trên nền tảng pháp lý là hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại và các nguyên tắc đặc thù của ngành luật này. Các nguyên tắc đặc thù của Luật biển quốc tế có nguồn gốc từ các tập quán quốc tế và một số học thuyết lớn về biển, trải qua quá trình pháp điển hóa Luật biển, trở thành nguyên tắc có giá trị pháp lý ràng buộc đối với các chủ thể của Luật biển quốc tế hiện đại. Một trong số các nguyên tắc đặc thù quan trọng nhất của Luật biển quốc tế đó là nguyên tắc tự do biển cả. Nguyên tắc này có nội dung, biển cả được để ngỏ cho tất cả các quốc gia, dù là những quốc gia có biển hay không có biển. Đây là một nguyên tắc có ảnh hưởng, chi phối đối với việc hình thành quy chế pháp lý các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982.

Kết cấu tiểu luận:

I. Nội dung nguyên tắc tự do biển cả

II. Cơ cấu các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982

III. Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình thành các quy chế pháp lý của các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982

Kết luận

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình ...

  Đăng bởi: quansubin Số trang: 17

Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình ...

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 552
⬇ Lượt tải: 16

download now Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình thành các quy chế pháp lý của các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với việc ban hành các văn ...

  Đăng bởi: le_hai_ho Số trang: | Số trang: 10

Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với việc ban hành các văn ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 474
⬇ Lượt tải: 16

download now Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

 • Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện ...

  Đăng bởi: trungsivcu Số trang: | Số trang: 14

Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 544
⬇ Lượt tải: 17

download now Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện hành

 • Phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Tổng ...

  Đăng bởi: nguyenbui Số trang: | Số trang: 58

Phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Tổng ...

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Lượt xem: 193
⬇ Lượt tải: 17

download now Phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Tổng công ty Rau quả nông sản

 • Tài phán lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

  Đăng bởi: luckyguy_hnvn Số trang: | Số trang: 213

Tài phán lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 213
👁 Lượt xem: 656
⬇ Lượt tải: 16

download now Tài phán lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • Quy chế pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với ...

  Đăng bởi: dinhnb Số trang: | Số trang: 73

Quy chế pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 372
⬇ Lượt tải: 16

download now Quy chế pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với quy chế pháp lý của người Việt Nam tại Lào

 • Điều kiện chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ...

  Đăng bởi: chungtvtk Số trang: | Số trang: 27

Điều kiện chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 3722
⬇ Lượt tải: 16

download now Điều kiện chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành – một số bình luận

 • Các vấn đề pháp lý cơ bản trong Công ước Viên 1969 về Luật Điều ...

  Đăng bởi: lhcuong10 Số trang: | Số trang: 222

Các vấn đề pháp lý cơ bản trong Công ước Viên 1969 về Luật Điều ...

📎 Số trang: | Số trang: 222
👁 Lượt xem: 1356
⬇ Lượt tải: 16

download now Các vấn đề pháp lý cơ bản trong Công ước Viên 1969 về Luật Điều ước quốc tế ký kết giữa các quốc gia và việc thực hiện công ước này ở Việt Nam

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình thành các quy chế pháp lý của các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982 Luật biển quốc tế được hình thành dựa trên nền tảng pháp lý là hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại và các nguyên tắc đặc thù của ngành luật này. Các nguyên tắc đặc thù của Luật biển quốc tế có nguồn gốc từ các tập quán quốc tế docx Đăng bởi
5 stars - 88070 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: quansubin - 13/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mức độ ảnh hưởng của nguyên tắc tự do hàng hải đối với việc hình thành các quy chế pháp lý của các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982