Một số thực trạng và giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 69 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 726 Kb | Thành viên upload: anhkietnpk

Kết cấu:

Chương I: Cơ sở lý luận và thưc tiễn của sản xuất và tiêu thụ rau sạch ở Hà Nội

Chương II. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chương III. Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ rau sạch ở Hà Nội

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 726 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Một số thực trạng và giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I: Cơ sở lý luận và thưc tiễn của sản xuất và tiêu thụ rau sạch ở Hà Nội

I, Cơ sở lý luận sản xuất và tiêu thụ rau sạch tại Hà Nội

1. Vai trò của sản xuất và tiêu thụ rau sạch tại Hà Nội

1. 1 Vai trò của sản xuất

1. 2 Vai trò của tiêu thụ rau sạch

2. Đặc điểm của sản xuất và thị trường tiêu thụ rau

2. 1 Đặc điểm về sản xuất rau

2. 2 Đặc điểm thị trường tiêu thụ rau

3. Rau sạch, tiêu chuẩn rau sạch

3. 1 Khái niệm rau sạch

3. 2 Tiêu chuẩn rau sạch.

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ rau sạch

4. 1 Nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất rau sạch

4.2. Nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ rau sạch

5. Sự cần thiết, nội dung của sản xuất và tiêu thụ rau sạch.

5. 1 Sự cần thiết của sản xuất và tiêu thụ rau sạch

5. 2 Nội dung

a. Về sản xuất rau sạch

b. Tiêu thụ:

II. Cơ sở thực tiễn của sản xuất và tiêu thụ rau sạch.

1.                  Tình hình tiêu thụ và nhu cầu rau sạch trên thế giới.

2.                  Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau sạch ở Việt Nam.

2.1.           Sản xuất rau sạch

2. 2 Tiêu thụ rau sạch

3.                  Kinh nghiệm phát triển sản xuất và tiêu thụ rau sạch tại một số tỉnh ở Việt Nam

Chuyên đề tốt nghiệp- Nguyễn Thuỳ Linh

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Một số thực trạng và giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội Kết cấu: Chương I: Cơ sở lý luận và thưc tiễn của sản xuất và tiêu thụ rau sạch ở Hà Nội Chương II. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội Chương III. Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và docx Đăng bởi
5 stars - 47391 reviews
Thông tin tài liệu 69 trang Đăng bởi: anhkietnpk - 25/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số thực trạng và giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội