Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 95 Kb | Thành viên upload: tdquangbkhn

Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại địa phương đồng thời quản lý địa phương đó.

Theo Luật Hiến pháp Việt Nam thì cơ quan chính quyền địa phương nước ta bao gồm: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, còn Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân. Do vậy giữa hai cơ quan luôn có mối quan hệ qua lại biện chứng. T

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 9264
Lượt tải: 32
Số trang: 18
Kích thước: 95 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Vò Hồng KhangSBD: 95                            SBD: 95

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU LUẬN

MễN: LUẬT HIẾN PHÁP

 

 

 

Đề tài:

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

 

 

Sinh viên              : VÒ HỒNG KHANG

Lớp              : LUẬT KINH TẾ - K3B

Số báo danh              : 95

Năm sinh              : 18/ 07/ 1972

Trung tâm              : GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÀ TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tây, 2007

LỜI MỞ ĐẦU

 

 

Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước

Môn: Luật Hiến phỏpLớp: Luật Lớp: Luật                             Líp: LuËt Kinh tế K3B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

  Đăng bởi: tdquangbkhn Số trang: 18

Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 9264
⬇ Lượt tải: 32

download now Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân các cấp hiện nay

  Đăng bởi: htbinh1981 Số trang: | Số trang: 6

Tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân các cấp hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Lượt xem: 593
⬇ Lượt tải: 17

download now Tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân các cấp hiện nay

 • Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội Chính phủ Viện kiểm ...

  Đăng bởi: goaphuaoden68 Số trang: | Số trang: 14

Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội Chính phủ Viện kiểm ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 4199
⬇ Lượt tải: 24

download now Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội Chính phủ Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân

 • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp-Thực trạng và ...

  Đăng bởi: quanledinh Số trang: | Số trang: 47

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp-Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 47
👁 Lượt xem: 473
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp-Thực trạng và một số giải pháp

 • Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê (quan thực tiễn xét ...

  Đăng bởi: hayhonghot Số trang: | Số trang: 13

Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê (quan thực tiễn xét ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 827
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê (quan thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh ĐakLak

 • Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

  Đăng bởi: letsreadpls Số trang: | Số trang: 32

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 550
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay 1

 • Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

  Đăng bởi: nguyentrungsiac Số trang: | Số trang: 32

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 2578
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay

 • Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân

  Đăng bởi: haihahoang Số trang: | Số trang: 27

Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 851
⬇ Lượt tải: 18

download now Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa docx Đăng bởi
5 stars - 82738 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: tdquangbkhn - 07/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp