Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 95 Kb | Thành viên upload: tdquangbkhn

Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại địa phương đồng thời quản lý địa phương đó.

Theo Luật Hiến pháp Việt Nam thì cơ quan chính quyền địa phương nước ta bao gồm: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, còn Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân. Do vậy giữa hai cơ quan luôn có mối quan hệ qua lại biện chứng. T

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 95 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Vò Hồng KhangSBD: 95                            SBD: 95

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU LUẬN

MễN: LUẬT HIẾN PHÁP

 

 

 

Đề tài:

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

 

 

Sinh viên              : VÒ HỒNG KHANG

Lớp              : LUẬT KINH TẾ - K3B

Số báo danh              : 95

Năm sinh              : 18/ 07/ 1972

Trung tâm              : GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÀ TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tây, 2007

LỜI MỞ ĐẦU

 

 

Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước

Môn: Luật Hiến phỏpLớp: Luật Lớp: Luật                             Líp: LuËt Kinh tế K3B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa docx Đăng bởi
5 stars - 82738 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: tdquangbkhn - 07/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp