Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 142 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: jennycandy032

Ngày 2/1/2002, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết chỉ rõ:

Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Hoạt động công tố phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội...Nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà, bảo đảm tranh tụng với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác [16].

Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó có nội dung: “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát theo hướng bảo đảm thực hiện tốt chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Nghiên cứu hướng tới chuyển thành Viện công tố” [17].

Ngày 2/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó xác định: “Viện kiểm

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm ...

  Đăng bởi: jennycandy032 Số trang: 142

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm ...

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 426
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách ...

  Đăng bởi: maihuongtran77 Số trang: | Số trang: 110

Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Lượt xem: 856
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

 • Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố ...

  Đăng bởi: thanhhuy090 Số trang: | Số trang: 139

Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố ...

📎 Số trang: | Số trang: 139
👁 Lượt xem: 481
⬇ Lượt tải: 16

download now Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

 • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

  Đăng bởi: anhdung10801 Số trang: | Số trang: 61

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Lượt xem: 974
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

 • Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: tomofvt Số trang: | Số trang: 90

Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Lượt xem: 402
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: hlf1976 Số trang: | Số trang: 13

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 636
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

 • Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: huatuyen2k9 Số trang: | Số trang: 75

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 570
⬇ Lượt tải: 17

download now Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Nâng cao chất lương hoạt động ban hành luật, pháp lệnh ở Việt ...

  Đăng bởi: iwantto314 Số trang: | Số trang: 98

Nâng cao chất lương hoạt động ban hành luật, pháp lệnh ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Lượt xem: 447
⬇ Lượt tải: 16

download now Nâng cao chất lương hoạt động ban hành luật, pháp lệnh ở Việt Nam hiện nay.

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay Ngày 2/1/2002, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết chỉ rõ: Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng thực docx Đăng bởi
5 stars - 130785 reviews
Thông tin tài liệu 142 trang Đăng bởi: jennycandy032 - 24/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay