Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 211 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 719 Kb | Thành viên upload: thanhcong789789

Trong đời sống xã hội, việc công dân đi ra nước ngoài và từ nơước ngoài về nơước (xuất cảnh nơước mình, nhập cảnh một nước khác và ngơược lại) để cư trú, làm ănơ sinh sống, buôn bán, đầu tươ, công tác, lao động, học tập, du lịch... là một vấn đề bình thơường trong quá trình giao lưu giữa các quốc gia và con ngươời trong khu vực hoặc quốc tế. Con ngơười chỉ có thể tiến bộ và phát huy khả năng của mình trên mọi lĩnh vực khi quyền con ngươời nói chung và quyền xuất cảnh, nhập cảnh đươợc bảo đảm. Nhươ vậy, có thể nói, bảo đảm quyền xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú ngày nay đã trở thành một động lực của sự phát triển xã hội.

ở hầu hết các nơước tiến bộ, với tính cách là một bộ phận quan trọng trong hệ thống các quyền tự do cá nhân của con ngươời, quyền đi ra nươớc ngoài và từ nơước ngoài về nơước của công dân đều đươợc Hiến pháp ghi nhận và kèm theo là những điều kiện để thực hiện quyền này trên thực tế. ở nước ta, Hiến pháp năm 1992 và những văn bản pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú trong một chừng mực nào đó đã có những quy định cụ thể về quyền xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của công dân. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan và chủ quan, cho nên trong những năm qua, b

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 4844
Lượt tải: 19
Số trang: 211
Kích thước: 719 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong đời sống xã hội, việc công dân đi ra nước ngoài và tõ n­ước ngoài về n­ước (xuất cảnh n­ước mình, nhập cảnh một nước khác và ng­ược lại) để cư trú, làm ăn­ sinh sống, buôn bán, đầu tư­, công tác, lao động, học tập, du lịch... là một vấn đề bình th­ường trong quá trình giao lưu giữa các quốc gia và con ngư­ời trong khu vực hoặc quốc tế. Con ng­ười chỉ có thể tiến bộ và phát huy khả năng của mình trên mọi lĩnh vực khi quyền con ngư­ời nói chung và quyền xuất cảnh, nhập cảnh đư­ợc bảo đảm. Như­ vậy, có thể nói, bảo đảm quyền xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú ngày nay đã trở thành một động lực của sự phát triển xã hội.

hầu hết các n­ước tiến bộ, với tính cách là mét bộ phận quan trọng trong hệ thống các quyền tự do cá nhân của con ngư­ời, quyền đi ra nư­ớc ngoài và tõ n­ước ngoài về n­ước của công dân đều đư­ợc Hiến pháp ghi nhận và kèm theo là những điều kiện để thực hiện quyền này trên thực tế. nước ta, Hiến pháp năm 1992 và những văn bản pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú trong mét chừng mực nào đó đã có những quy định cụ thể về quyền xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của công dân. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan và chủ quan, cho nên trong những năm qua, bên cạnh những ưu điểm, pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở n­ước ta đã và đang bộc lộ những hạn chế nhất định, gây ảnh h­ưởng không nhỏ tới hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước nói chung và hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú nói riêng, từ đó ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện những quyền xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của công dân.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Đảng và Nhà nước ta đang chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực thực hiện chủ trương cải cách nền hành chính nhà

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập ...

  Đăng bởi: thanhcong789789 Số trang: 211

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập ...

📎 Số trang: 211
👁 Lượt xem: 4844
⬇ Lượt tải: 19

download now Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt ...

  Đăng bởi: duyfinviet Số trang: | Số trang: 211

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 211
👁 Lượt xem: 2501
⬇ Lượt tải: 18

download now Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: tomofvt Số trang: | Số trang: 90

Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Lượt xem: 402
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: hlf1976 Số trang: | Số trang: 13

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 636
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên ...

  Đăng bởi: thnhantp Số trang: | Số trang: 110

Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Lượt xem: 347
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên trong điều kiện đô thị hóa và công nghiệp hóa

 • Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: huatuyen2k9 Số trang: | Số trang: 75

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Lượt xem: 570
⬇ Lượt tải: 17

download now Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách ...

  Đăng bởi: maihuongtran77 Số trang: | Số trang: 110

Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Lượt xem: 856
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật về Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

 • Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

  Đăng bởi: nguyenvantuat Số trang: | Số trang: 196

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

📎 Số trang: | Số trang: 196
👁 Lượt xem: 8902
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam Trong đời sống xã hội, việc công dân đi ra nước ngoài và từ nơước ngoài về nơước (xuất cảnh nơước mình, nhập cảnh một nước khác và ngơược lại) để cư trú, làm ănơ sinh sống, buôn bán, đầu tươ, công tác, lao động, học tập, du lịch... là một vấn đề docx Đăng bởi
5 stars - 88206 reviews
Thông tin tài liệu 211 trang Đăng bởi: thanhcong789789 - 29/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam