Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

Loại file: pdf, docx | Số trang: 95 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 546 Kb | Thành viên upload: tunguyen_vnfu

Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sự công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tòa án cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tố tụng không được bảo đảm. Khi đó, không những quyền lợi chính đáng của các đương sự không được bảo đảm, mà uy tín của Nhà nước cũng bị giảm sút.

Trước tình hình trên, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba (khóa VIII), Đảng đã đặt vấn đề tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, trong đó có giám sát hoạt động xét xử của TAND. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI năm 2003, Quốc hội đã thông qua Luật hoạt động giám sát. Đây là đạo luật rất quan trọng, thể chế hóa đường lối của Đảng và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về trình tự, thủ tục thẩm quyền giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động xét xử của hệ thống tòa án nói riêng. Trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhữ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 667
Lượt tải: 16
Số trang: 95
Kích thước: 546 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

mở Đầu

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay,Tũa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tũa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sù công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tũa án cũng tiềm Èn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tè tông không được bảo đảm. Khi đó, không những quyền lợi chính đáng của các đương sự không được bảo đảm, mà uy tín của Nhà nước cũng bị giảm sút.

Trước tình hình trên, tại Hội nghị Ban ChÊp hành Trung ương lần thứ ba (khúa VIII), Đảng đã đặt vấn đề tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, trong đó có giám sát hoạt động xét xử củaTAND. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khúa XI năm 2003, Quốc hội đã thông qua Luật hoạt động giám sát. Đây là đạo luật rất quan trọng, thể chế húa đường lối của Đảng và cụ thể húa các quy định của Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về trình tự, thủ tục thẩm quyền giám sát của Quốc hộinói chung và hoạtđộng xét xử của hệ thống tũa án nói riêng.Trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua công tác giám sát của Quốc hội đối với công tác xét xử của Tũa án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thông qua hoạt động giám sát giúp cho hoạt động xét xử của Tũa án, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hơn, tránh được những oan, sai trong xét xử... Tuy nhiên, bên cạnh những kết qu đạt được, hoạt động giám sát của Quốc hộiđối với công tác xét xử của TAND còng còn nhiều bất cập như: hệ thốngpháp luật điều chỉnh quan hệ này còn thiếu tính cụ thể. Công tác giám sát còn mang tính thời điểm, không thường xuyên. Kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật tè tông nói riêng của các đại biểu

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân ...

  Đăng bởi: tunguyen_vnfu Số trang: 95

Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân ...

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 667
⬇ Lượt tải: 16

download now Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

  Đăng bởi: anhdung10801 Số trang: | Số trang: 61

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Lượt xem: 974
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân theo pháp luật hiện hành

 • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp-Thực trạng và ...

  Đăng bởi: quanledinh Số trang: | Số trang: 47

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp-Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 47
👁 Lượt xem: 473
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp-Thực trạng và một số giải pháp

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của quốc hội, hiệu ...

  Đăng bởi: canhtoan305 Số trang: | Số trang: 122

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của quốc hội, hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Lượt xem: 411
⬇ Lượt tải: 16

download now Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của quốc hội, hiệu quả hoạt động giám sát của các cơ quan của quốc hội

 • Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

  Đăng bởi: nguyentrungsiac Số trang: | Số trang: 32

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 2578
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay

 • Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

  Đăng bởi: letsreadpls Số trang: | Số trang: 32

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 550
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay 1

 • Quyền giám sát của Quốc hội

  Đăng bởi: ankieuan Số trang: | Số trang: 13

Quyền giám sát của Quốc hội

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 453
⬇ Lượt tải: 16

download now Quyền giám sát của Quốc hội

 • chức năng giám sát của Quốc hội

  Đăng bởi: mrfullmuc Số trang: | Số trang: 11

chức năng giám sát của Quốc hội

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 418
⬇ Lượt tải: 16

download now chức năng giám sát của Quốc hội

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh docx Đăng bởi
5 stars - 78728 reviews
Thông tin tài liệu 95 trang Đăng bởi: tunguyen_vnfu - 22/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân