Chức năng của Quốc hội Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 117 Kb | Thành viên upload: pro_thien01

Về chức năng lập hiến và lập pháp, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền thông qua, sửa đổi Hiến pháp và luật. Hiến pháp và luật có vị trí vô cùng quan trọng, bởi vì nó thể hiện những đường lối cơ bản, những chủ trương lớn của Đảng đã được Nhà nước thể chế hóa và có hiệu lực thi hành trên toàn lãnh thổ nước ta. Các quy phạm pháp luật khác do các cơ quan nhà nước ban hành phải căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến- quyền làm ra Hiến pháp, đặt ra các quy định cơ bản nhất làm nền tảng cho hệ thống pháp luật quốc gia. Đây là quyền mà không cơ quan nhà nước nào có được, trừ Quốc hội. Chỉ có Quốc hội mới có quyền định ra các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất của xã hội ta. Các quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước khác ban hành không được trái với tinh thần và nội dung của Hiến pháp và luật.

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền thông qua Hiến pháp và sửa đổi luật. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng nhất về quyền lực nhà nước

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 621
Lượt tải: 16
Số trang: 15
Kích thước: 117 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

 

 

 

Lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Qua 11 khúa hoạt động, Quốc hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hũa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tính đại diện cao nhất của Quốc hội nước ta thể hiện ở chỗ:

1 - Quốc hội có cơ cấu thành phần đại biểu đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân.

2 - Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên cơ sở sự tín nhiệm của nhân dân, do nhân dân ủy quyền.

3 - Quốc hội do toàn dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đại biểu Quốc hội có cơ cấu, thành phần phản ánh sự đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân và các dân tộc.

Vì vậy, Quốc hội là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. " Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi".

Quốc hội và các đại biểu của Quốc hội chịu sự giám sát của nhân dân, thông qua việc bảo đảm cho nhân dân theo dõi quá trình làm việc của mình

15

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Chức năng của Quốc hội Việt Nam

  Đăng bởi: pro_thien01 Số trang: 15

Chức năng của Quốc hội Việt Nam

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 621
⬇ Lượt tải: 16

download now Chức năng của Quốc hội Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • chức năng giám sát của Quốc hội

  Đăng bởi: mrfullmuc Số trang: | Số trang: 11

chức năng giám sát của Quốc hội

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 406
⬇ Lượt tải: 16

download now chức năng giám sát của Quốc hội

 • Vai trò của Quốc hội Việt Nam

  Đăng bởi: winwinvietnam Số trang: | Số trang: 9

Vai trò của Quốc hội Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 559
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của Quốc hội Việt Nam

 • Chức năng của quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó

  Đăng bởi: cbthien Số trang: | Số trang: 20

Chức năng của quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 463
⬇ Lượt tải: 16

download now Chức năng của quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó

 • Cơ sở lí luận của việc đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội ...

  Đăng bởi: vinhdc Số trang: | Số trang: 56

Cơ sở lí luận của việc đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 56
👁 Lượt xem: 493
⬇ Lượt tải: 17

download now Cơ sở lí luận của việc đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội Việt Nam hiện nay

 • Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện ...

  Đăng bởi: trungsivcu Số trang: | Số trang: 14

Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 546
⬇ Lượt tải: 17

download now Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy định của pháp luật hiện hành

 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn ...

  Đăng bởi: forexfactory2012 Số trang: | Số trang: 19

Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3331
⬇ Lượt tải: 19

download now Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam trong ...

  Đăng bởi: tienchinguyen Số trang: | Số trang: 78

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 78
👁 Lượt xem: 252
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Chức năng của Quốc hội Việt Nam Về chức năng lập hiến và lập pháp, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền thông qua, sửa đổi Hiến pháp và luật. Hiến pháp và luật có vị trí vô cùng quan trọng, bởi vì nó thể hiện những đường lối cơ bản, những chủ trương lớn của Đảng đã được Nhà nước docx Đăng bởi
5 stars - 88687 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: pro_thien01 - 25/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chức năng của Quốc hội Việt Nam