Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước VIệt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 57 Kb | Thành viên upload: phucbaond

Hiến pháp là một nghành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạp pháp luật Nhà nước thông qua (ban hành) điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước từ những quan hệ xã hội có liên quan đến việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách quốc phòng, an ninh, chính sách ngoại giao, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và những nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nếu chúng ta đi sâu và việc phân tích cụ thể từng chương của hiến văn thì có thể thấy ngay rằng, chính chế độc hính ttrị cũng là chế định của các nguyên tắc tổ chức, hoạt động bộ máy Nhà nước.

Từ những mối quan hệ xã hội bao quát chung nhất tổ chức quyền lực do tổng thể các quy phạm ngành luật Hiến pháp tác động đến, có thể được chia ra các cụm, các mối quan hệ xã hội chung tương đối nhỏ hơn: Như mối quan hệ xã hội về chế độc hính trị, chế độ kinh tế, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, việc tổ chức Chính Phủ, Quốc hội. Trong đó có các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam.

Hiến pháp là một nghành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 57 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chu Đức TrớSBD: 189SBD: 189                            SBD: 189

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

Hiến pháp là một nghành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạp pháp luật Nhà nước thông qua (ban hành) điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước từ những quan hệ xã hội có liên quan đến việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách quốc phòng, an ninh, chính sách ngoại giao, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và những nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nếu chúng ta đi sâu và việc phân tích cụ thể từng chương của hiến văn thì có thể thấy ngay rằng, chính chế độc hính ttrị cũng là chế định của các nguyên tắc tổ chức, hoạt động bộ máy Nhà nước.

Tõ những mối quan hệ xã hội bao quát chung nhất tổ chức quyền lực do tổng thể các quy phạm ngành luật Hiến pháp tác động đến, có thể được chia ra các cụm, các mối quan hệ xã hội chung tương đối nhỏ hơn: Như mối quan hệ xã hội về chế độc hính trị, chế độ kinh tế, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, việc tổ chức Chính Phủ, Quốc hội. Trong đó có các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam.

Việc nghiên cứu các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà Nước VIệt Nam giúp ta nắm bắt được bản chất các mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước để từ đó hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao và những vấn đề còn vướng mắc nhất là thủ tục hành chính từ đó có những đóng góp, kiến nghị nhất định với các cơ quan Nhà nước.

Bài tiểu luận ngoài phần mở đầu và kết luận thì bố cục nội dung bao gồm các phần:

Môn: Luật Hiến phỏpLớp: Luật Kinh tế K3BLớp: Luật Kinh tế K3B                            Líp: LuËt Kinh tÕ K3B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước VIệt Nam Hiến pháp là một nghành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạp pháp luật Nhà nước thông qua (ban hành) điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước từ docx Đăng bởi
5 stars - 84142 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: phucbaond - 31/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước VIệt Nam