Các biện pháp xử lý VBPL khiếm khuyết

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 135 Kb | Thành viên upload: thanhthuyrnguyen

Văn bản pháp luật là sản phẩm hoạt động quyền lực của các cơ quan Nhà nước, là phương tiện chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội. Chất lượng của văn bản pháp luật phản ánh hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của từng cơ quan Nhà nước nói riêng. Tuy nhiên, cũng như mọi sản phẩm xã hội khác, văn bản pháp luật cũng có những khiếm khuyết nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy, việc ban hành văn bản pháp luật khiếm khuyết đã xảy ra khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành buộc các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền phải sử dụng biện pháp thích hợp để xử lý nhằm hoàn thiện chúng. Vì được ban hành bởi nhiều cơ quan và cá nhân có thẩm quyền nên cách thức xử lý các loại văn bản pháp luật khiếm khuyết cũng khác nhau. Dựa vào tính chất, mức độ khiếm khuyết của văn bản pháp luật và bản chất của mỗi biện pháp xử lý, chủ thể có thẩm quyền có thể được lựa chọn một trong các biện pháp đó để xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết.

Kết cấu đề tài:

I/ Khái quát chung về xử lý VBPL khiếm khuyết

II/ Các biện pháp xử lý VBPL khiếm khuyết

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 135 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Mục lục

vvvvvvvvvvvvv
 

                                                                                       Trang

Lời mở đầu……………………………………………………………2

I/ Khỏi quỏt chung về xử lý VBPL khiếm khuyết…………………...... 3

1. Những khiếm khuyết của VBPL…………………………………... 3

2. Căn cứ lựa chọn cỏch thức xử lý VBPL…………………………. . . . 5

II/ Cỏc biện phỏp xử lý VBPL khiếm khuyết…………………………. . 5

1. Hủy bỏ……………………………………………………………. . . 5

2. Bói bỏ………………………………………………………………6

3. Thay thế……………………………………………………………7

4. Đình chỉ thi hành…………………………………………………. . 7

5. Tạm đình chỉ thi hành……………………………………………. . . 8

6. Sửa đổi, bổ sung…………………………………………………. . . 9

7. Nhận xột chung…………………………………………………. . . 11

Kết luận……………………………………………………………. . . 13

Tài liệu tham khảo…………………………………………………. . . 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Các biện pháp xử lý VBPL khiếm khuyết Văn bản pháp luật là sản phẩm hoạt động quyền lực của các cơ quan Nhà nước, là phương tiện chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội. Chất lượng của văn bản pháp luật phản ánh hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của từng cơ quan docx Đăng bởi
5 stars - 88176 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: thanhthuyrnguyen - 22/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các biện pháp xử lý VBPL khiếm khuyết