Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đánh giá các hoạt động khuyến nông ở huyện Bạch Thông tỉnh Bắc ...

  Đăng bởi komodo1080
  Số trang: 98

Đánh giá các hoạt động khuyến nông ở huyện Bạch Thông tỉnh Bắc ... Đăng bởi komodo1080

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 630
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá các hoạt động khuyến nông ở huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2008 2010

 • Đánh giá hoạt động khuyến nông huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên 1

  Đăng bởi munmunto
  Số trang: 95

Đánh giá hoạt động khuyến nông huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên 1 Đăng bởi munmunto

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 643
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hoạt động khuyến nông huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên 1

 • Đánh giá hoạt động khuyến nông huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên

  Đăng bởi casierlove
  Số trang: 95

Đánh giá hoạt động khuyến nông huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên Đăng bởi casierlove

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 1212
⬇ Tải: 21

download now Đánh giá hoạt động khuyến nông huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên

 • Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống mận có ...

  Đăng bởi stylish_boy_6677
  Số trang: 92

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống mận có ... Đăng bởi stylish_boy_6677

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 679
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống mận có triển vọng tại bắc hà lào cai

 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một ...

  Đăng bởi tienloi_aof
  Số trang: 81

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một ... Đăng bởi tienloi_aof

📎 Số trang: 81
👁 Xem: 924
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

 • Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông ...

  Đăng bởi vidicojsc
  Số trang: 79

Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông ... Đăng bởi vidicojsc

📎 Số trang: 79
👁 Xem: 1555
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trên địa bàn huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ...

  Đăng bởi desparan
  Số trang: 68

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ... Đăng bởi desparan

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 863
⬇ Tải: 20

download now Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Bảo Thắng Lào Cai

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nhân rộng của mô ...

  Đăng bởi lenguyennd
  Số trang: 65

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nhân rộng của mô ... Đăng bởi lenguyennd

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 575
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nhân rộng của mô hình trình diễn khuyến nông tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 2010

 • Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ...

  Đăng bởi ghost_man_king_size
  Số trang: 65

Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ... Đăng bởi ghost_man_king_size

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 670
⬇ Tải: 18

download now Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ khuyến nông huyện Quảng Uyên tỉnh cao Bằng

 • Thực hiện quy trình sản xuất cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi ...

  Đăng bởi bonanohut
  Số trang: 64

Thực hiện quy trình sản xuất cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi ... Đăng bởi bonanohut

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 1366
⬇ Tải: 18

download now Thực hiện quy trình sản xuất cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi bằng phương pháp cho ăn thức ăn trộn hoormone 17 methyltestosterone

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng và ...

  Đăng bởi lamtuyen219
  Số trang: 55

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng và ... Đăng bởi lamtuyen219

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 647
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng và phát triển của mía đường tại Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

 • Nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu ở Việt Nam

  Đăng bởi vunganan05
  Số trang: 55

Nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu ở Việt Nam Đăng bởi vunganan05

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 590
⬇ Tải: 16

download now Nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu ở Việt Nam

 • Một số vấn đề để bàn luận về cán bộ quản lý sản xuất công nghiệp.

  Đăng bởi lehnguyen2004
  Số trang: 36

Một số vấn đề để bàn luận về cán bộ quản lý sản xuất công nghiệp. Đăng bởi lehnguyen2004

📎 Số trang: 36
👁 Xem: 574
⬇ Tải: 16

download now Một số vấn đề để bàn luận về cán bộ quản lý sản xuất công nghiệp.

 • Điều tra chọn mẫu và ứng dụng điều tra năng suất- sản lượng lúa ...

  Đăng bởi hoptx1981
  Số trang: 25

Điều tra chọn mẫu và ứng dụng điều tra năng suất- sản lượng lúa ... Đăng bởi hoptx1981

📎 Số trang: 25
👁 Xem: 580
⬇ Tải: 16

download now Điều tra chọn mẫu và ứng dụng điều tra năng suất- sản lượng lúa huyện Hoằng Hoá- Thanh Hoá vụ Chiêm Xuân năm 2003

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT