Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô sugarcane mosaic virus scmv ...

  Đăng bởi nhox_9x_bmt
  Số trang: 225

Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô sugarcane mosaic virus scmv ... Đăng bởi nhox_9x_bmt

📎 Số trang: 225
👁 Xem: 175
⬇ Tải: 6

download now Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô sugarcane mosaic virus scmv tại vùng chương mỹ đan phượng hà nội và sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán bệnh 1

 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô sugarcane mosaic virus scmv ...

  Đăng bởi xuansonla
  Số trang: 197

Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô sugarcane mosaic virus scmv ... Đăng bởi xuansonla

📎 Số trang: 197
👁 Xem: 142
⬇ Tải: 7

download now Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô sugarcane mosaic virus scmv tại vùng chương mỹ đan phượng hà nội và sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán bệnH

 • Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây chế ...

  Đăng bởi ktvt2007
  Số trang: 197

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây chế ... Đăng bởi ktvt2007

📎 Số trang: 197
👁 Xem: 83
⬇ Tải: 2

download now Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây chế biến chip tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh

 • Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật ...

  Đăng bởi datviet12678
  Số trang: 45

Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật ... Đăng bởi datviet12678

📎 Số trang: 45
👁 Xem: 531
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh đắk lắk

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh ...

  Đăng bởi phucpro711
  Số trang: 188

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh ... Đăng bởi phucpro711

📎 Số trang: 188
👁 Xem: 161
⬇ Tải: 9

download now Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnh

 • Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng ...

  Đăng bởi viettung0711
  Số trang: 132

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng ... Đăng bởi viettung0711

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 637
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng suất chất lượng lúa tại huyện giao thủy tỉnh nam định

 • Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại huyện cẩm giàng tỉnh ...

  Đăng bởi ngocthuy_89oct
  Số trang: 130

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại huyện cẩm giàng tỉnh ... Đăng bởi ngocthuy_89oct

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 193
⬇ Tải: 13

download now Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển VÀ năng suất của một ...

  Đăng bởi cuoidenho_2011
  Số trang: 114

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển VÀ năng suất của một ... Đăng bởi cuoidenho_2011

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 51
⬇ Tải: 8

download now Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển VÀ năng suất của một số giống đậu tương trên các nền phân bón khác nhau trong điều kiện vụ đông và vụ xuân tại huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa

 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua ...

  Đăng bởi lop07dqtc
  Số trang: 99

Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua ... Đăng bởi lop07dqtc

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 620
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định

 • So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao ...

  Đăng bởi ithelpvn
  Số trang: 98

So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao ... Đăng bởi ithelpvn

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 199
⬇ Tải: 13

download now So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao thuỷ tỉnh nam định

 • Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm hình thái và khả năng ...

  Đăng bởi chuyengiakinhte2010
  Số trang: 80

Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm hình thái và khả năng ... Đăng bởi chuyengiakinhte2010

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 149
⬇ Tải: 13

download now Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm hình thái và khả năng kháng rầy xanh hai chấm amrassca devastans của một số giống bông

 • Giải pháp phát triển sản xuất thanh long ở hộ trường hợp nghiên ...

  Đăng bởi oleander84
  Số trang: 115

Giải pháp phát triển sản xuất thanh long ở hộ trường hợp nghiên ... Đăng bởi oleander84

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 602
⬇ Tải: 16

download now Giải pháp phát triển sản xuất thanh long ở hộ trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Bình Thuận và tỉnh Long An

 • Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới ...

  Đăng bởi tuongthuy0703
  Số trang: 100

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới ... Đăng bởi tuongthuy0703

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 624
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai F1 mới chọn tạo tại Lào Cai

 • So sánh một số dòng giống lạc trong điều kiện vụ Hè Thu năm 2011 ...

  Đăng bởi quangvlb
  Số trang: 98

So sánh một số dòng giống lạc trong điều kiện vụ Hè Thu năm 2011 ... Đăng bởi quangvlb

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 128
⬇ Tải: 6

download now So sánh một số dòng giống lạc trong điều kiện vụ Hè Thu năm 2011 trên đất Gia Lâm Hà Nội

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT