Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thiết kế hệ thống điều khiển độ ẩm trong nhà trồng

  Đăng bởi aladin_hh
  Số trang: 100

Thiết kế hệ thống điều khiển độ ẩm trong nhà trồng Đăng bởi aladin_hh

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 1803
⬇ Tải: 31

download now Thiết kế hệ thống điều khiển độ ẩm trong nhà trồng

 • Nghiên cứu nhân nhanh giống địa lan Hồng hoàng Sapa (cymbidium ...

  Đăng bởi khuyennguyen
  Số trang: 63

Nghiên cứu nhân nhanh giống địa lan Hồng hoàng Sapa (cymbidium ... Đăng bởi khuyennguyen

📎 Số trang: 63
👁 Xem: 1604
⬇ Tải: 19

download now Nghiên cứu nhân nhanh giống địa lan Hồng hoàng Sapa (cymbidium iridioides) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

 • Rau an toàn tại cửa hàng và siêu thị như thế nào

  Đăng bởi huy_hai31774
  Số trang: 38

Rau an toàn tại cửa hàng và siêu thị như thế nào Đăng bởi huy_hai31774

📎 Số trang: 38
👁 Xem: 837
⬇ Tải: 18

download now Rau an toàn tại cửa hàng và siêu thị như thế nào

 • Quy trình công nghệ chế biến rau quả

  Đăng bởi csdfasdf
  Số trang: 22

Quy trình công nghệ chế biến rau quả Đăng bởi csdfasdf

📎 Số trang: 22
👁 Xem: 4807
⬇ Tải: 22

download now Quy trình công nghệ chế biến rau quả

 • Tìm hiểu công nghệ sản xuất rau sạch ở Việt Nam I

  Đăng bởi khongchemgio
  Số trang: 14

Tìm hiểu công nghệ sản xuất rau sạch ở Việt Nam I Đăng bởi khongchemgio

📎 Số trang: 14
👁 Xem: 1088
⬇ Tải: 19

download now Tìm hiểu công nghệ sản xuất rau sạch ở Việt Nam I

 • Kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi Diễn

  Đăng bởi pcminhtan10@hotmail.com
  Số trang: 8

Kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi Diễn Đăng bởi pcminhtan10@hotmail.com

📎 Số trang: 8
👁 Xem: 318
⬇ Tải: 16

download now Kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi Diễn

 • Kỹ thuật nuôi trồng mộc nhĩ, nấm sò trên mùn cưa

  Đăng bởi pcminhtan10@hotmail.com
  Số trang: 14

Kỹ thuật nuôi trồng mộc nhĩ, nấm sò trên mùn cưa Đăng bởi pcminhtan10@hotmail.com

📎 Số trang: 14
👁 Xem: 26
⬇ Tải: 6

download now Kỹ thuật nuôi trồng mộc nhĩ, nấm sò trên mùn cưa

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT