Thực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôi lợn ở ĐBSH

Loại file: pdf, docx | Số trang: 61 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 315 Kb | Thành viên upload: vndirect17

Hai lý do chủ yếu trên chính là động lực để thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn ngày càng phát triển. Chăn nuôi lợn là ngành chăn nuôi không mới nhưng trong điều kiện Việt Nam hiện nay, đó lại là ngành chăn nuôi có triển vọng nhất. Nếu được đầu tư đầy đủ về vốn, công nghệ, chăn nuôi trên quy mô lớn thì hiệu quả thu được của ngành thực sự là không nhỏ, đặc biệt là đối với mức thu nhập của đại đa số hộ gia đình nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế, đồng thời nó cũng góp phần vào giải quyết một phần số lao động nhàn rỗi ở các vùng nông thôn.

Vậy thực trạng và xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi lợn sẽ diễn ra như thế nào trong những năm tới. Ngành chăn nuôi lợn có thực sự là một hoạt động kinh tế tiềm năng hay không? Đó cũng chính là lý do để em mạnh dạn chọn và nghiên cứu đề tài “ Thực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôi lợn ở ĐBSH” trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Nghiên cứu đề tài này nhằm vào một số những mục đích chính sau:

Làm rõ tầm quan trọng của ngành chăn nuôi lợn ĐBSH trong cơ cấu phát triển nông nghiệp của vùng.

Xem xét hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi lợn đạt được của ĐBSH.

Đề ra phương hướng và giải ph

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 315 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

                 MỤC LỤC

             

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I_ Vị trí, vai trò của ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng ở nước ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

     1. Khái niệm và vai trò của ngành chăn nuôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

     2. Vai trò của phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II_ Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành chăn nuôi lợn....................

1.     Đặc điểm thứ nhất.....................................................................

2.     Đặc điểm thứ hai.......................................................................

III_ Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn...................

1. Các nhân tố tự nhiên.................................................................

2. Các nhân tố kinh tế...................................................................

3. Các nhân tố xã hội....................................................................

IV_ Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu kinh tế của ngành chăn nuôi lợn...........................................................................................................

V_ Tình hình phát triển ngành chăn nuôi lợn trên thế giới và ở Việt Nam.

1. Tình hình phát triển chăn nuôi lợn trên thế giới.

2. Tình hình phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Nông Lâm nghiệp Chăn nuôi
Thực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôi lợn ở ĐBSH Hai lý do chủ yếu trên chính là động lực để thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn ngày càng phát triển. Chăn nuôi lợn là ngành chăn nuôi không mới nhưng trong điều kiện Việt Nam hiện nay, đó lại là ngành chăn nuôi có triển vọng nhất. Nếu được đầu tư đầy đủ docx Đăng bởi
5 stars - 20373 reviews
Thông tin tài liệu 61 trang Đăng bởi: vndirect17 - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôi lợn ở ĐBSH