NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH NấM Gỉ SắT Và Đốm nâu hại lạc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 95 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 17,163 Kb | Thành viên upload: vymaa

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ----------(((---------- vũ thị phương thanh nghiên cứu khả năng sử dụng chất kích kháng trong phòng trừ bệnh nấm gỉ sắt và đốm nâu hại lạc luận văn thạc sĩ nông nghiệp hà nội - 2011 bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ----------(((---------- vũ thị phương thanh nghiên cứu khả năng sử dụng chất kích kháng trong phòng trừ bệnh nấm gỉ sắt và đốm nâu hại lạc luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành : bảo vệ thực vật mã sè : 60.62.10 ngời hướng dẫn khoa học : ts. trần nguyễn hà hà nội - 2011 lời cam đoan tôi xin cam đoan rằng: - số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. -...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH ...

  Đăng bởi: vymaa Số trang: 95

NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH ...

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 1145
⬇ Lượt tải: 18

download now NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH NấM Gỉ SắT Và Đốm nâu hại lạc

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái nhện đỏ nâu hại ...

  Đăng bởi: thanhntsic Số trang: | Số trang: 78

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái nhện đỏ nâu hại ...

📎 Số trang: | Số trang: 78
👁 Lượt xem: 173
⬇ Lượt tải: 2

download now Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái nhện đỏ nâu hại chè Oligonychus coffeae Nietner và biện pháp phòng trừ tại Ba Vì Hà Nội

 • Nghiên cứu khả năng nhân nuôi và sử dụng nhện bắt mồi Amblyseius ...

  Đăng bởi: hoangpham1409 Số trang: | Số trang: 41

Nghiên cứu khả năng nhân nuôi và sử dụng nhện bắt mồi Amblyseius ...

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Lượt xem: 1045
⬇ Lượt tải: 23

download now Nghiên cứu khả năng nhân nuôi và sử dụng nhện bắt mồi Amblyseius sp trong phòng chống nhện đỏ Tetranychus cinnabarinus Kochs

 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát ...

  Đăng bởi: hailv37 Số trang: | Số trang: 24

Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 172
⬇ Lượt tải: 3

download now Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây

 • NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN LÁ GÂY HẠI TRÊN CAM ...

  Đăng bởi: spycall_3333 Số trang: | Số trang: 101

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN LÁ GÂY HẠI TRÊN CAM ...

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Lượt xem: 76
⬇ Lượt tải: 11

download now NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN LÁ GÂY HẠI TRÊN CAM QUÝT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BƯỚM PHƯỢNG VÀNG Papilo demoleus Linnaeus TẠI CAO PHONG HÒA BÌNH

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục ...

  Đăng bởi: thanhcongf09 Số trang: | Số trang: 95

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Lượt xem: 148
⬇ Lượt tải: 14

download now Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả Maruca vitrata Fabr hại cây đậu đũa vụ Xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại Gia Lâm Hà Nội

 • NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ...

  Đăng bởi: phuongle882000 Số trang: | Số trang: 92

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Lượt xem: 185
⬇ Lượt tải: 8

download now NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI MỌT NGÔ Sitophilus zeamais MOTSCHULSKY VÀ TÌM HIỂU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG Ở TỈNH HÒA BÌNH

 • NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ...

  Đăng bởi: phuongdtm2010 Số trang: | Số trang: 92

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH ...

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Lượt xem: 58
⬇ Lượt tải: 8

download now NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI MỌT NGÔ Sitophilus zeamais MOTSCHULSKY VÀ TÌM HIỂU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG Ở TỈNH HÒA BÌNH 1

Nông Lâm nghiệp Bảo vệ thực vật
NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH NấM Gỉ SắT Và Đốm nâu hại lạc bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ----------(((---------- vũ thị phương thanh nghiên cứu khả năng sử dụng chất kích kháng trong phòng trừ bệnh nấm gỉ sắt và đốm nâu hại lạc luận văn thạc sĩ nông nghiệp hà nội - 2011 bộ giáo doc Đăng bởi
5 stars - 634614 reviews
Thông tin tài liệu 95 trang Đăng bởi: vymaa - 07/07/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG TRONG PHòNG Trừ BệNH NấM Gỉ SắT Và Đốm nâu hại lạc