Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Nghiên cứu thực trạng đầu tư và hiệu quả kinh tế của các công ty ...

  Đăng bởi hanoi347
  Số trang: 69

Nghiên cứu thực trạng đầu tư và hiệu quả kinh tế của các công ty ... Đăng bởi hanoi347

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 116
⬇ Tải: 10

download now Nghiên cứu thực trạng đầu tư và hiệu quả kinh tế của các công ty Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • Reading in esp teaching and learning

  Đăng bởi Huan3188
  Số trang: 69

Reading in esp teaching and learning Đăng bởi Huan3188

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 985
⬇ Tải: 18

download now Reading in esp teaching and learning

 • Private equity investment: framework and prospect for vietnam

  Đăng bởi anhchangngoc07
  Số trang: 67

Private equity investment: framework and prospect for vietnam Đăng bởi anhchangngoc07

📎 Số trang: 67
👁 Xem: 868
⬇ Tải: 18

download now Private equity investment: framework and prospect for vietnam

 • Người trung quốc với công nghệ thông tin âm nhạc và điện ảnh

  Đăng bởi lethikimtuyen20002000
  Số trang: 65

Người trung quốc với công nghệ thông tin âm nhạc và điện ảnh Đăng bởi lethikimtuyen20002000

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 100
⬇ Tải: 5

download now Người trung quốc với công nghệ thông tin âm nhạc và điện ảnh

 • Finding the semantic similarity in vietnamese

  Đăng bởi xinemdungtranhmattoi_2684
  Số trang: 64

Finding the semantic similarity in vietnamese Đăng bởi xinemdungtranhmattoi_2684

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 471
⬇ Tải: 17

download now Finding the semantic similarity in vietnamese

 • Topiccredit risk management and profitability – case study in ...

  Đăng bởi typapie_1111
  Số trang: 60

Topiccredit risk management and profitability – case study in ... Đăng bởi typapie_1111

📎 Số trang: 60
👁 Xem: 1746
⬇ Tải: 18

download now Topiccredit risk management and profitability – case study in techcombank

 • NATO Ships in Black Sea Raise Alarms in Russia

  Đăng bởi benz90
  Số trang: 58

NATO Ships in Black Sea Raise Alarms in Russia Đăng bởi benz90

📎 Số trang: 58
👁 Xem: 436
⬇ Tải: 17

download now NATO Ships in Black Sea Raise Alarms in Russia

 • A disaster is a natural event that negatively affects life ...

  Đăng bởi mebeo
  Số trang: 58

A disaster is a natural event that negatively affects life ... Đăng bởi mebeo

📎 Số trang: 58
👁 Xem: 599
⬇ Tải: 18

download now A disaster is a natural event that negatively affects life property livelihood or industry often resulting in permanent changes to human societies ecosystems and environment

 • Research on node ranking in peer to peer networks

  Đăng bởi nghiemmai85
  Số trang: 58

Research on node ranking in peer to peer networks Đăng bởi nghiemmai85

📎 Số trang: 58
👁 Xem: 456
⬇ Tải: 18

download now Research on node ranking in peer to peer networks

 • Nghiên cứu vấn đề xã hội trọng yếu của đất nước trung quốc

  Đăng bởi asdfadsfsdfadsfdas
  Số trang: 58

Nghiên cứu vấn đề xã hội trọng yếu của đất nước trung quốc Đăng bởi asdfadsfsdfadsfdas

📎 Số trang: 58
👁 Xem: 111
⬇ Tải: 2

download now Nghiên cứu vấn đề xã hội trọng yếu của đất nước trung quốc

 • Efficient core selection for multicast routing in mobile ad hoc ...

  Đăng bởi nghia_pham
  Số trang: 56

Efficient core selection for multicast routing in mobile ad hoc ... Đăng bởi nghia_pham

📎 Số trang: 56
👁 Xem: 476
⬇ Tải: 17

download now Efficient core selection for multicast routing in mobile ad hoc networks

 • ANALYSE DES FAITS CULTURELS DANS LE MANUEL TIENG PHAP 10

  Đăng bởi chandoi0611
  Số trang: 55

ANALYSE DES FAITS CULTURELS DANS LE MANUEL TIENG PHAP 10 Đăng bởi chandoi0611

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 628
⬇ Tải: 19

download now ANALYSE DES FAITS CULTURELS DANS LE MANUEL TIENG PHAP 10

 • Individual petition machanism within the united nations human ...

  Đăng bởi phachle
  Số trang: 54

Individual petition machanism within the united nations human ... Đăng bởi phachle

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 763
⬇ Tải: 16

download now Individual petition machanism within the united nations human rights system

 • Aparallel implementation on modern hardware for geo electrical ...

  Đăng bởi tonnuhoaivan
  Số trang: 53

Aparallel implementation on modern hardware for geo electrical ... Đăng bởi tonnuhoaivan

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 424
⬇ Tải: 17

download now Aparallel implementation on modern hardware for geo electrical tomographical software

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT