Tiếng anh:Note-taking in Consecutive Interpreting

Loại file: pdf, docx | Số trang: 50 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,162 Kb | Thành viên upload: fantasy85222

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Tiếng anh:Note-taking in Consecutive Interpreting doc Đăng bởi
5 stars - 705224 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: fantasy85222 - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiếng anh:Note-taking in Consecutive Interpreting