The management of foreign exchange rate regime in a market-oriented economy

Loại file: pdf, docx | Số trang: 67 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 688 Kb | Thành viên upload: tuanthanh2709

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Ngoại ngữ Tiếng Anh
The management of foreign exchange rate regime in a market-oriented economy doc Đăng bởi
5 stars - 705230 reviews
Thông tin tài liệu 67 trang Đăng bởi: tuanthanh2709 - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: The management of foreign exchange rate regime in a market-oriented economy