Some problems and suggestions developing listening skills for the third year students at Hanoi Open University

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 219 Kb | Thành viên upload: gbear

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Some problems and suggestions developing listening skills for the third year students at Hanoi Open University doc Đăng bởi
5 stars - 703945 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: gbear - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Some problems and suggestions developing listening skills for the third year students at Hanoi Open University