Marketing solutions of i.b.d joint venture company to expand carlsberg beer market in vietnam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 69 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 8,138 Kb | Thành viên upload: gbear

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Marketing solutions of i.b.d joint venture company to expand carlsberg beer market in vietnam doc Đăng bởi
5 stars - 703939 reviews
Thông tin tài liệu 69 trang Đăng bởi: gbear - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Marketing solutions of i.b.d joint venture company to expand carlsberg beer market in vietnam