Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 7 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 36 Kb | Thành viên upload: khoailangvinavina

Xây dựng nhà nước pháp quyền đang trở thành một xu thế khách quan tất yếu với các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại, với cái gốc là xác lập dân chủ, tức là thừa nhận và đảm bảo quyền lực của nhân dân. Đối với Việt Nam ngay sau khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi việc xây dựng nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Trước hết ta phải đi vào khái niệm nhà nước pháp quyền: “Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó mọi chủ thể (kể cả nhà nước) đều tuân thủ nghiêm chỉnh, chịu phục tùng pháp luật – một pháp luật có tính pháp lý cao, phù hợp với lý trí, thể hiện đầy đủ những giá trị cao nhất của xã hội, của con người” (trích giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật- NXB Đại học Quốc gia).

Như vậy xây dựng nhà nước pháp quyền là xây dựng một nhà nước có lý tưởng dân chủ, nhân đạo và công bằng nhất, là nhà nước mà nhân dân nói chung cũng như mọi công dân nói riêng, không chỉ là khách thể của quyền lực mà còn là chủ thể, hơn nữa là chủ thể tối cao.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 36 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề bài: Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

 

BÀI LÀM

Xây dựng nhà nước pháp quyền đang trở thành mét xu thế khách quan tất yếu với các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại, với cái gốc là xác lập dân chủ, tức là thừa nhận và đảm bảo quyền lực của nhân dân. Đối với Việt Nam ngay sau khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi việc xây dựng nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Trước hết ta phải đi vào khái niệm nhà nước pháp quyền: “Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó mọi chủ thể (kể cả nhà nước) đều tuân thủ nghiêm chỉnh, chịu phục tùng pháp luật – mét pháp luật có tính pháp lý cao, phù hợp với lý trí, thể hiện đầy đủ những giá trị cao nhất của xã hội, của con người” (trích giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật- NXB Đại học Quốc gia).

Như vậy xây dựng nhà nước pháp quyền là xây dựng mét nhà nước có lý tưởng dân chủ, nhân đạo và công bằng nhất, là nhà nước mà nhân dân nói chung cũng như mọi công dân nói riêng, không chỉ là khách thể của quyền lực mà còn là chủ thể, hơn nữa là chủ thể tối cao.

Với tư cách là một học thuyết, nhà nước pháp quyền là toàn bộ các quan điểm về vai trò thống trị của pháp luật trong toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Sau đây là các đặc điểm của nhà nước pháp quyền:

- Trong nhà nước pháp quyền, hiến pháp, pháp luật được sử dụng nh­ là công cụ điều tiết chủ yếu đối với mọi quan hệ xã hội có sù tham gia của nhà nước.

- Pháp luật phải công khai, rõ ràng đối với mọi thành viên trong xã hội.

- Các cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.

- Giữa các cơ quan nhà nước phải có sự phân định thẩm quyền và sự chế ước, giám sát lẫn nhau.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luật
Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Xây dựng nhà nước pháp quyền đang trở thành một xu thế khách quan tất yếu với các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại, với cái gốc là xác lập dân chủ, tức là thừa nhận và đảm bảo quyền lực của nhân dân. Đối với Việt Nam ngay sau khi khai sinh docx Đăng bởi
5 stars - 48703 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: khoailangvinavina - 16/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.