Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH CN

  Đăng bởi thedong81
  Số trang: 111

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH CN Đăng bởi thedong81

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 681
⬇ Tải: 16

download now Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH CN

 • Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển ...

  Đăng bởi teen9x_117
  Số trang: 111

Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển ... Đăng bởi teen9x_117

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 598
⬇ Tải: 16

download now Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình

 • Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển ...

  Đăng bởi Giangtm
  Số trang: 111

Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển ... Đăng bởi Giangtm

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 503
⬇ Tải: 16

download now Giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Quảng Bình đ

 • Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành ...

  Đăng bởi kengkaraoke
  Số trang: 111

Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành ... Đăng bởi kengkaraoke

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 529
⬇ Tải: 21

download now Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện 1

 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ...

  Đăng bởi manhhack2
  Số trang: 110

Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ... Đăng bởi manhhack2

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 335
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 1

 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ...

  Đăng bởi longbiengialam123
  Số trang: 110

Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ... Đăng bởi longbiengialam123

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 493
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

 • Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện ...

  Đăng bởi huyendt112
  Số trang: 110

Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện ... Đăng bởi huyendt112

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 661
⬇ Tải: 16

download now Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện nay

 • Giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người ở tỉnh Đăk ...

  Đăng bởi tinhthamduyenque1902
  Số trang: 110

Giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người ở tỉnh Đăk ... Đăng bởi tinhthamduyenque1902

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 622
⬇ Tải: 16

download now Giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người ở tỉnh Đăk Lăk Thực trạng và giải pháp

 • Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật ...

  Đăng bởi trantrongnhanbtx
  Số trang: 110

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật ... Đăng bởi trantrongnhanbtx

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 547
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đối chiếu với các cam kết quốc tế liên quan

 • Đảm bảo thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh ...

  Đăng bởi ngocmai227
  Số trang: 110

Đảm bảo thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh ... Đăng bởi ngocmai227

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 529
⬇ Tải: 17

download now Đảm bảo thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam

 • Hoạt động giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật ...

  Đăng bởi bbocap5
  Số trang: 109

Hoạt động giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật ... Đăng bởi bbocap5

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 676
⬇ Tải: 16

download now Hoạt động giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội ...

  Đăng bởi xeko23988
  Số trang: 109

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội ... Đăng bởi xeko23988

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 653
⬇ Tải: 18

download now Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay

 • Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ...

  Đăng bởi ngochuong8489
  Số trang: 108

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với ... Đăng bởi ngochuong8489

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 601
⬇ Tải: 17

download now Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

 • Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu chi bảo hiểm xã hội

  Đăng bởi daigia_samba_fc
  Số trang: 108

Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu chi bảo hiểm xã hội Đăng bởi daigia_samba_fc

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 587
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện pháp luật về quản lý thu chi bảo hiểm xã hội

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT